Zlatá Olešnice - oficiální stránky obce - Liberecký kraj

Obecní úřad, 468 47 Zlatá Olešnice 172, tel: 483 769 013, fax: 483 769 013, web: www.zlata-olesnice.cz, e-mail: ou@zlata-olesnice.cz


Zlatá Olešnice - oficiální stránky obce - Liberecký kraj
Dnes má svátek: Zdislava
Cz Pl
planujvylety.cz
Firmy a služby v naší obci
RSS
Vítáme Vás na stránkách obce Zlatá Olešnice.

Úřední deska

Veřejná vyhláška rozhodnutí

Městský úřad Tanvald, odbor dopravy, obdržel dne 29. října 2022 žádost Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace (IČ 70946078), se sídlem České Mládeže 632/32, Liberec 6, PSČ 460 06, v zastoupení společností Sweco Hydroprojekt a.s. (IČ 26475081), se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16 o vydání povolení prodloužení platnosti společného územního a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) a změnu stavby před dokončením stavby „Silnice III/2886 Návarov – Jesenný rekonstrukce silnice“

Dokument

Vyvěšeno: 13. 1. 2023
Sejmuto: 29. 1. 2023


 

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání
k dani z nemovitých věcí na rok 2023

Poplatníci daně z nemovitých věcí mohou využít na územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj rozšířené úřední hodiny v období 23. až 31. ledna 2023. Rozšíření úředních hodin se netýká územních pracovišť v Novém Boru, Tanvaldu, Železném Brodě a Frýdlantě, která budou v provozu pouze v úřední dny, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin. 

Dokument

Vyvěšeno: 13. 1. 2023
Sejmuto:


 

Dokument

 

Dokument

Vyvěšeno: 11. 1. 2023
Sejmuto:


Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje

O Z N Á M E N Í

Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) z v e ř e j ň u j e Krajský úřad Libereckého kraje, jako příslušný orgán dle § 22 zákona, návrh koncepce „Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje“ , včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

Dokument

Vyvěšeno:3. 1. 2023
Sejmuto:

 


 

Záměr na směnu částí pozemků

Jedná se o pozemek v majetku obce p. p. č. 139 a pozemek p. p. č. 137 v k. ú. Zlatá Olešnice Navarovská

Dokument

Mapka

Vyvěšeno: 21. 12. 2022
Sejmuto:


 

Rozpočet obce Zlatá Olešnice na rok 2023 - schválený

Dokument

Vyvěšeno: 21. 12. 2022
Sejmuto:


 

MT - rozpočet

Dokument - rozpočet final 2023

Dokument - rozpočtové opatření č. 10. ze dne 16. 12. 2022

Dokument - výpis usnesení

Vyvěšeno: 19. 12. 2022
Sejmuto:


 

 Pozvánka na 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce

Dokument

Vyvěšeno: 12. 12. 2022
Sejmuto:


 

Návrh rozpočtu obce Zlatá Olešnice pro rok 2023

Dokument

Vyvěšeno: 2. 12. 2022
Sejmuto:


VI změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 30. 11. 2022

Dokument

Vyvěšeno: 1. 12. 2022
Sejmuto:

 


 

MT - návrh rozpočtu na rok 2023

Dokument

Vyvěšeno: 28. 11. 2022
Sejmuto


 

 Záměrna prodej pozemku

Část pozemku 799/1 k.ú. Zlatá Olešnice Semilská

Dokument

Mapka

Vyvěšeno: 28. 11. 2022
Sejmuto:   14. 12. 2022

 


 

Pozvánka na 2. veřejné zasedání zastupitelstva obce

dne 21. 11. 2022

Dokument 

Vyvěšeno: 14. 11. 2022
Sejmuto:

 


 

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesních porostů

Dokument - MZE - 59640/2022-16212
příloha č. 1 k MZE - 59640/202216212

Vyvěšeno: 9. 11. 2022
Sejmuto: 31. 12. 2023


 Mikroregion Tanvaldsko

Dokumenty

Usnesení ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 27. 10. 2022

Rozpočtové opatření Mikroregionu Tanvaldsko č. 8 ze dne 27. 10. 2022

Vyvěšeno: 7. 11. 2022
Sejmuto:


V. změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 31. 10. 2022

Dokument 

Vyvěšeno: 1. 11. 2022
Sejmuto:

 

 


Pozvánka na valnou hromadu 

Honební společenstvo Jesenný  - dne 10. 11. 2022 od 17:00 hodin v restauraci Družstevní dům Jesenný

Dokument

Vyvěšeno: 25. 10. 2022
Sejmuto:


 

Veřejná vyhláška

oznámení konání veřejného projednání zmněny č. 2 Územního plánu Paseky nad Jizerou a doručení projednávaných dokumentů.
Ve čtvrtek 24. listopadu 2022od 10:00 na Obecním úřadě Paseky nad Jizerou

Dokument

Vyvěšeno: 25. 10. 2022
Sejmuto: 10. 11. 2022

 


 

Pozvánka na ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice

veřejné zasedání se koná 24. 10. od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Zlatá Olešnice

Dokument

Vyvěšeno: 14. 10. 2022
Sejmuto:


 

Opatření obecné povahy

Dočasné zavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Místa k překročení hranic ČR

Vyvěšeno: 27. 9. 2022
Sejmuto:

Prodloužení doby ochrany vnitřních hranic ČR do  28. 10. 2022

Vyvěšeno: 6. 10. 2022
Sejmuto:

Prodloužení doby ochrany vnitřních hranic ČR di 22. 12. 2022

Vyvěšeno: 27. 10. 2022
Sejmuto: 12. 12. 2022

 


IV. změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 30. 9. 2022

Dokument

Vyvěšeno: 1. 10. 2022
Sejmuto:


 

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Zlatá Olešnice

Dokument

Vyvěšeno: 24. 9. 2022
Sejmuto:


 

Mikroregion Tanvaldsko

 Dokument:

Usnesení ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 16. 9. 2022

Rozpočtové opatření č. 7/2022 ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 16. 9. 2022

Vyvěšeno: 23. 9. 2022
Sejmuto:
 


 

Nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace dat k 01. 08. 2022

Konečným zákonným termínem pro provedení řádné identifikace vlastníka je 31.12.2023. Po tomto
datu se majetek stává vlastnictvím státu.

Dokument

Vyvěšeno: 6. 9. 2022
Sejmuto 31. 12. 2023


 

 Oznámení o době a místě konání voleb

Volby do zastupitelstva obce Zlatá Olešnice se konají de dnech 23. 9.  a 24. 9. 2022

Dokument

Vyvěšeno: 1. 9. 2022
Sejmuto


III. změna rozpočtu Obce Zlatá Olešnice k 31. 8. 2022

Dokument

Vyvěšeno: 1. 9. 2022
Sejmuto


 

Pozvánka na 5. veřejné zasedání zastupitelstva obce

Dokument

Vyvěšeno: 29. 8. 2022
Sejmuto:


 

 Následné školení OVK 

zejména pro zapisovatele, předsedy a místopředsedy

Dokument

Vyvěšeno: 25. 08. 2022
Sejmuto:

 


1. zasedání OVK

Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

Dokument

Vyvěšeno: 18. 8. 2022
Sejmuto


 

Pozvánka na 4. veřejné zasedání zastupitelstva obce 

na středu dne 10. 8. 2022 od 19:00 hodin

Dokument

Vyvěšeno:2. 8. 2022
Sejmuto:


 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Dokument

Vyvěšeno: 2. 8. 2022
Sejmuto:


 

Nebezpečí požáru - vyhláška

Oznámení  začátku doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru pro území Libereckého kraje

Oznámení hejtmana Libereckého kraje ze dne 22. července 2022

Věstník - nařízení Libereckého kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Vyvěšeno: 25. 7. v 10:30
Sejmuto: do odvolání


 

 Závěrečný účet MT za rok 2021

Závěrečný účet MT za rok 2021 

Zápis o výsledku přezkoumání hospodaření

Výpis usnesení ze zasedání starostů MT ze dne 23. 6. 2022

Rozpočtové opatření č. 5 ze zasedání starostů MT ze dne 23. 6. 2022

Vyvěšeno: 29. 6. 2022
Sejmuto:


Schválený závěrečný účet za rok 2021 sestavený k 31. 12. 2021

Dokument vpapírové podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Zlatá Olešnice

Vyvěšeno: 28. 6. 2022
Sejmuto:


 

 Pozvánka na 3. veřejné zasedání zastupitelstva dne 20. 6. 2022

Dokument

Vyvěšeno: 13. 6. 2022
Sejmuto:


Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Dokument, mapka

Vyvěšeno: 13. 6. 2022
Sejmuto:


 

 Volby do zastupitelstva obce

V souvislosti s přípravou voleb, které se konají ve dnech 23. a 24. září 2022 zveřejňujeme informace

o počtech podpisů na peticích a zveřejňujeme seznam registrovaných úřadů.

Vyvěšeno: 6. 6. 2022
Sejmuto.


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice za rok 2021

Dokument

Vyvěšeno: 2. 6. 2022


Návrh závěrečného účtu za rok 2021 sestavený k 31. 12. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 2. 6. 2022
Sejmuto:


 

Veřejná vyhláška

Dočasné vyloučení vstupu do lesa na úseku Palackého stezky.

Dokument

Vyvěšeno: 2. 6. 2022
Sejmuto: po skončení zákazu, nejdéle do 1. 9. 2022


Návrh Závěrečného účtu a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Tanvaldsko za rok 2021

Návrh závěrečného účtu

Zápis o výsledku přezkoumání hospodaření

Vyvěšeno: 1. 6. 2022
Sejmuto:24. 6. 2022


 

 Rozpočtové opatření MT č. 4 ze dne 26. 5. 2022

Dokument

Vyvěšeno: 1. 6. 2022
Sejmuto:


II. změna rozpočtu Obce Zlatá Olešnice k 31. 5. 2022

Dokument

Vyvěšeno: 1. 6. 2022
Sejmuto:

 


 Nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace dat k 01. 02. 2022

 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitých věcí spadajících územně pod obec Zlatá Olešnice.

Data ze strany ČÚZK byla opětovně aktualizována a tuto aktualizaci najdete v příloze. Konečným zákonným termínem pro provedení řádné identifikace vlastníka je 31.12.2023. Po tomto datu se majetek stává vlastnictvím státu.

Příloha

Vyvěšeno: 10. 5. 2022
Sejmuto:

 


 Záměr na pronájem části pozemku na 5 let

Jedná se o část pozemku p. p. č. 762/2 a 763/2 v k. ú. Zlatá Olešnice Semilská.

Záměr - textová část

Záměr - mapka pozemku

Vyvěšeno: 4. 5. 2055
Sejmuto: 20. 5. 2022


 

Veřejná vyhláška

Zveřejnění informací dle ustanovení § 36, odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění (ochrana odběratele)

Kalkulace vodné

Kalkulace stočné

Vyvěšeno: 29. 4. 2022
Sejmuto:
 

 


 Volby do zastupitelstva obce

Na  2. veřejném  zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice, které se konalo v pondělí 25. 4. 2022, bylo usnesením číslo 18/2022 odsouhlasen  počet devíti členů zastupitelstva obce Zlatá Olešnice, který má být zvolen pro volební období 2022 – 2026.

Vyvěšeno: 27. 4. 2022
Sejmuto:


Seminář - kotlíkové dotace

Podrobnosti pro žadatele o dotaci

Termíny konání školení v jednotlivých obcích - pro žadatele zdarma a bez registrace

Vyvěšeno: 26. 4. 2022
Sejmuto:


 

 Veřejná vyhláška

Daň z nemovitých věcí na rok 2022

Hromadný předpisný seznam

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2022

yvěšeno: 26. 4. 2022
Sejmuto: 26. 5. 2022


Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy - ochranné pásmo vodního zdroje

Stanovení ochranného pásma vodního zdroje JS-1, Jesenný

Přehledná mapa zájmového území

Návrh OP - akumulační zóna

Návrh OP - infiltrační zóna

Do předložených podkladů lze nahlédnout v kanceláři Městského úřadu Semily, odboru životního prostředí, Riegrovo náměstí čp. 63, kancelář č. 202 (v úřední dny: pondělí a středa od 8:00 - 17:00 hod.; v jiné dny: po dohodě).

Vyvěšeno: 25. 4. 2022
Sejmuto: 10. 5. 2022


 

Pozvánka na 2. veřejné zasedání zastupitelstva dne 25. 4. 2022

Dokument

Vyvěšeno: 14. 4. 2022
Sejmuto


 

 I. změna rozpočtu Obce Zlatá Olešnice k 31.3.2022

Dokument

Vyvěšeno: 7. 4. 2022
Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 3 MT ze den 25. 3. 2022

Dokument

Vyvěšeno: 4. 4. 2022
Sejmuto:


 

Usnesení ze sasedání MT ze dne 25. 3. 2022

Dokument

Vyvěšeno: 4. 4. 2022
Sejmuto:


 

Veřejná vyhláška

dočasné vyloučeni vstupu do lesa 

Dokument

Vyvěšeno: 10. 3. 2022
Sejmuto:1. 6. 2022


 

 Záměr na prodej pozemku v obci Stanový p. p. č.  256/4

Dokument, mapka

Vyvěšeno: 9. 3. 2022
Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 2/2022 ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 25. 2. 2022

 

Dokument

Vyvěšeno: 9. 3. 2022


 

Pozvánka na 1. veřejné zasedání zastupitelstva dne 28. 2. 2022


Dokument

Vyvěšeno: 21. 2. 2022
Sejmuto:


 

 Rozpočtové opatření č. 1/2022 ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 28. 1. 2022

Dokument

Vyvěšeno: 7. 2. 2022
Sejmuto:


Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání opatření obecné povahy

Dokument

povodí Labe

povodí Odry

povodí Dunaje

Vyvěšeno: 1. 2. 2022
Sejmuto:

 


Rozpočtové opatření č. 9/2021 ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 31. 12. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 10. 1. 2021
Sejmuto:


VIII. změna rozpočtu Obce Zlatá Olešnice k 31. 12. 2021Dokument

Vyvěšeno: 3. 1. 2022
Sejmuto:

 

 


 

Schválená VII změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 31. 12. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 16. 12. 2021
Sejmuto.


 

Schválený rozpočet obce Zlatá Olešnice pro rok 2022

Dokument

Vyvěšeno: 16. 12. 2021
Sejmuto:


 

OZV - č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Dokument

Ceník

Přihlášení k poplatku

Vyvěšeno: 14. 12. 2021
Sejmuto:

Podrobnosti k přihlášeni k poplatku  a k platbě  zde, (dokumenty, pokyny k platbě).


 

OZV - č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Dokument

Vyvěšeno: 14. 12. 2021
Sejmuto:


Veřejná vyhláška

Dočasné vyloučení vstupu do lesa -  část značené turistické stezky

Dokument

Vyvěšeno: 7.12. 2021
Sejmuto:


Schválený Střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregionu Tanvaldsko 2023-2024

Dokument 

Vyvěšeno: 6. 12. 2021
Sejmuto: 31. 12. 2024

 


Schválený rozpočet DSO Mikroregion Tanvaldsko na rok 2022

Dokument 

Vyvěšeno: 6. 12. 2021
Sejmuto: 31. 12. 2022


Návrh rozpočtu obce Zlatá Olešnice na rok 2022

Dokument

Vyvěšeno: 26. 11. 2021
Sejmuto


 

VI změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 30. 11. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 16. 11. 2021
Sejmuto:


 

Záměr na prodej části pozemku 763/2 v k. ú. Zlatá Olešnice Semilská

Dokument, mapka

Vyvěšeno: 16. 11. 2021
sejmuto:


 

Daň z nemovitosti

Informace k zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“ 

 Končí přechodné období k 31. 12. 2021, je potřebné, aby si tito poplatníci zkontrolovali u pozemků remízků, hájů, větrolamů, mezí a pozemků ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat, možnost osvobození podle nového znění § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí.

Informace pro poplatníky

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí, kteří si uplatňují osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí

Jak zaevidovat krajinné prvky

Obecné informace k žádosti

Metodika mokřad

Informace krajinné prvky

Mokřady - mezinárodní význam

Vyvěšeno: 11. 11. 2021
Sejmuto:


 

VI. změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 30.11. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 16. 11. 2021
Sejmuto:


DSO Mikroregion Tanvaldsko Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024 NÁVRH

Dokument

Vyvěšeno: 5. 11. 2021
Sejmuto:

 


 

ROZPOČET MIKROREGION TANVALDSKO NA ROK 2022 NÁVRH

Dokument

Vyvěšeno: 5. 11. 2021
Sejmuto:


 

Rozpočtové opatření č. 6/2021 ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 22. 10. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 2. 11. 2021
Sejmuto:


 

Pozvánka na 6. veřejné zasedání zastupitelstva dne 8. 11. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 1. 11. 2021
Sejmuto:


 

 Dražební vyhláška

 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání

Dražební jednání se nařizuje na den 30.11.2021 od 10:00 hod. a bude se konat v sídle Exekutorského úřadu v Jablonci nad Nisou, na adrese ul. 5. května 2339/33, 466 01 Jablonec nad Nisou.:

Dokument

Vyvěšeno: 20. 10. 2021
Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 5/2021 ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 30. 9. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 6. 10. 2021
Sejmuto:


Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje

O Z N Á M E N Í

Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) z v e ř e j ň u j e Krajský úřad Libereckého kraje, jako příslušný orgán dle § 22 zákona, oznámení koncepce „Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje“ 

Dokument

Vyvěšeno: 4. 10. 2021
Sejmuto:

 

 


 

Záměr na směnu pozemků, 802 za 1586/1 a 803 v k. ú.  Zl. ol. Semilská

Dokument, mapka pozemků

Vyvěšeno: 4. 10. 2021
Sejmuto:


 

Záměr na prodej pozemků 741/2 a 742 v k. ú. Stanový

Dokument, mapka pozemku

Vyvěšeno: 4. 10. 2021
Sejmuto:


Záměr na prodej pozemků 261/1 a 261/2 v k. ú. Stanový

Dokument, mapka pozemku

Vyvěšeno: 4. 10. 2021
Sejmuto:


V. změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 30. 9. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 4. 10. 2021
Sejmuto:


 

Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice pečovatele/ky

Město Velké Hamry, nástup možný ihned, přihlášky doručte nejpozději do 8. 10. 2021

dokument

Vyvěšeno: 29. 9. 2021
Sejmuto:

 


 

Volby - informace pro voliče v karanténě

pro vaši informovanost sdělujeme, že na web Libereckého kraje - správní odbor - odkaz zde - byla doplněna informace pro hlasování oprávněných osob v karanténě / izolaci z důvodu covid-19 byla dnešního dne doplněna o:

1. Informaci k hlasování do zvl. přenos. volební schránky, obsahující zejména určení telefonního čísla 48 5226 351, na kterém voliči v karanténě / izolaci z důvodu covid-19 mohou ve stanovené provozní době (a to nejpozději do 20:00 hod. čtvrtka 7.10.2021) požádat Krajský úřad Libereckého kraje o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
 


 

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Dokument

Vyvěšeno: 21. 9. 2021
Sejmuto:


 

 Pozvánka na 5. veřejné zasedání zastupitelstva dne 27. 9. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 20. 9. 2021
Sejmuto:


Dražební vyhláška

dražební jednání 19.10.2021 od 10:00 hod.  v sídle Exekutorského úřadu v Jablonci nad Nisou, na adrese ul. 5. května 2339/33, 466 01 Jablonec nad Nisou

Vyvěšeno: 17. 9. 2021
Sejmuto.


 

Nedostatečně identifikovaný vlastník

aktualizace dat k 1. 8. 2021, seznam

Vyvěšeno: 19. 9. 2021
Sejmuto:


 

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy, které vydalo ministerstvo zemědělství

Vyvěšeno: 17. 9. 2021
sejmuto:19. 10. 2021


Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy, situační nákres
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Vyvěšeno: 15. 9. 2021
Sejmuto:


 

Informace o školení zapisovatelů, předsedů a místopředsedů OVK

pro volby do PS PČR ve dnech 8. a 9. října 2021

Dokument -- věnujte prosím pozornost změně místa školení - z důvodu stavebních prací na MěÚ Tanvald se školení přesouvá do Kina Jas Tanvald, Krkonošská 476, Tanvald.

Vyvěšeno: 1. 9. 2021
Sejmuto:


4. změna rozpočtu k 31. 8. 2021

Dokument je v papírové podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ

Vyvěšeno: 31. 8. 2021
Sejmuto:

 


 

 Informace o svolání 1. zasedání OVK

pro volby do PS PČR ve dnech 8. a 9. října 2021

Dokument 

Vyvěšeno: 30. 8. 2021
Sejmuto:
 


Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

pro volby do PS PČR ve dnech 8. a 9. října 2021

Dokument

Vyvěšeno: 23. 8. 2021
Sejmuto


 

Veřejná vyhláška

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU vydává dražební vyhlášku. 

Dražební jednání (dále jen jako „dražba“) se nařizuje na den 16.09.2021 od 09:00 hod. a bude se konat v sídle
Exekutorského úřadu v Jablonci nad Nisou, na adrese ul. 5. května 2339/33, 466 01 Jablonec nad Nisou.

Vyvěšeno: 3. 8. 2021
Sejmuto:


 

Veřejná vyhláška

Elektronická dražba 12. 8. 2021

Vyvěšeno: 26. 7. 2021
Sejmuto: 


 

Veřejná vyhláška

Státní pozemkový úřad pro Liberecký kraj vydává rozhodnutí v souvislosti pozemkových úprav v katastrálním území  Vlastiboř u Železného Brodu -  spisová značka.: 2RP16745/2017-541201, č. j.: SPU 072788/2021/Vla

 Dokument

Vyvěšeno: 19. 7. 2021
Sejmuto:


 

 Veřejná vyhláška

Město Tanvald zveřejňuje nařízení č. 1/2021, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov zařizovacího obvodu Tanvald

Dokument

Vyvěšeno: 9. 7. 2021
Sejmuto:


3. změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 30. 6. 2021

Schválený rozpočet - dokument

Vyvěšeno: 2. 7. 2021
Sejmuto:


Účetní závěrka a závěrečný účet Mikroregionu Tanvaldska ke dni 31.12. 2020

Schválený závěrečný účet za rok 2020 - dokument
Zpráva o výsledku hospodaření 
Anonymizace 

Vyvěšeno: 2. 7. 2021
Sejmuto:

 


 Rozpočtové opatření č. 4/2021  Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 24. 6. 2021

Rozpočtové opatření č. 4/2021

Vyvěšeno: 2. 7. 2021
Sejmuto:


 Záměr na prodej pozemků p. p. č. 261/1 a 261/2  k. ú. Stanový

Pozemek 261/1 a 261/2 - dokument 
mapka pozemků

Vyvěšeno: 2. 7. 2021
Sejmuto:


 Záměr na prodej části pozemků p. p. č. 1619/1 a 1613/4 k. ú. Zlatá Olešnice Semilská

Pozemek část 1619/1 a 1613/4 - dokument  
mapka pozemků 

Vyvěšeno: 2. 7. 2021
Sejmuto:


 

 Dražební vyhláška

Exekutorský úřad Břeclav

Dokument - dražba se koná elektronicky 4. 8. v 10,30 hod

Vvyvěšeno: 24. 6. 2021
Sejmuto:


 Dražební vyhláška

Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou

Dokument - dražba 3. 8. 2021 od 9,00 hod v sídle ex. úřadu v Jablonci nad Nisou

Vyvěšeno: 24. 6. 2021
Sejmuto:


Pozvánka na 4. veřejné zasedání zastupitelstva dne 28. 6. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 21.6 2021
Sejmuto:


 

Veřejná vyhláška

Ministerstvo zemědělství vydává Národní plán povodí Labe.

Oznámení o návrzích a opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Návrh opatření obecné povahy

Vyvěšeno:
Sejmuto
 

 


 

 Veřejná vyhláška

Oznámení o veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu změny č.1 Územního plánu Paseky nad Jizerou.

Dokument

Vyvěšeno: 1. 6. 2021
Sejmuto:


Záměr na prodej části pozemku p. p. č. 1619/1 v k. ú Zlatá Olešnice Semilská

Dokument a situační mapka jsou v papírové podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ

Vyvěšeno: 31. 5. 2021
Sejmuto


Záměr na prodej pozemku p. p. č. 241 v k. ú Zlatá Olešnice Semilská

Dokument a situační mapka jsou v papírové podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ

Vyvěšeno: 31. 5. 2021
Sejmuto:


 

Závěrěčný účet obce Zlatá Olešnice k 31. 12. 2020 - schválený

Dokument je v papírové podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

Vyvěšeno: 31. 5. 2021
Schváleno:


 

2. změna rozpočtu obce Zlaté Olešnicek 31. 5. 2021

Dokument je v papírové podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ

Vyvěšeno: 31. 5,. 2021
Sejmuto:


 

Závěrečný účet DSO MT za rok 2020 - návrh

Dokument

Vyvěšeno: 27. 5. 2021
sejmuto:


 

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MT za rok 2020

Dokument 

Vyvěšeno: 27. 5. 2021
Sejmuto:


 

Dražební vyhláška

Dokument

Vyvěšeno: 24. 5. 2021
sejmuto: 4. 8. 2021


 

 Pozvánka na 3. veřejné zasedání zastupitelstva dne 24. 5. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 17. 5. 2021
Sejmuto:


Zpráva o výsledku přezkoumání obce Zlatá Olešnice za rok 2020

Dokument

Vyvěšeno: 7. 5. 2021
Sejmuto:

 Návrh závěrečného účtu za rok 2020 sestavený k 31. 12. 2020

 Dokument

Vyvěšeno: 7. 5. 2021
Sejmuto:

 


 

 Veřejná vyhláška

oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice a doručení úplného znění Územního plánu Zlatá Olešnice po vydání Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice.

Dokument

Vyvěšeno: 6. 5. 2021
Sejmuto:


Záměr na prodej pozemku 992/4 v k. ú. Zlatá Olešnice Semilská

Dokument, mapka

Vyvěšeno: 3. 5. 2021
Sejmuto:


 

 Záměr na prodej pozemku 557/1 v k. ú. Lhotka

Dokument, mapka

Vyvěšeno: 3. 5. 2021
Sejmuto:


 

 Veřejná vyhláška

Zveřejnění informací dle ustanovení § 36, odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění (ochrana odběratele)

Kalkulace vodné

Kalkulace stočné

Vyvěšeno: 23. 4. 2021
Sejmuto:


Veřejná vyhláška

Hromadný předpisný seznam finančního úřadu pro Liberecký kraj

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu

Informace k zasílání složenek, zaslání platebních údajů na e-mail

Vyvěšeno: 26. 4. 2021
Sejmuto:26. 5. 2021

 

 


 

Pozvánka na 2. veřejné zasedání zastupitelstva 26. 4. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 19. 4. 2021
Sejmuto:


 

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci od 1. května do 15. června 2021
Oznámení vyhláškou
Situační nákres

Vyvěšenno:15. 4. 2021
Sejmuto:

 


Veřejná vyhláška

oznámení  - vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 

 dokument.

Vyvěšeno: 12. 4. 2021
Sejmuto:

 


1. změna rozpočtu k 31. 3. 2021

Dokument je v papírové podobě k nahlédnutí kanceláři OÚ.

Vyvěšeno: 7. 4.  2021
Sejmuto:

 

 


Rozpočtové opatření č. 2/2021 ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 25. 3. 2021

RO č. 2 MRT

Vyvěšeno: 1. 4. 2021
Sejmuto:


 

 Rozpočtové opatření MT

Rozpočtové opatření č. 1/2021 ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 25. 2. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 až 2023

Vyvěšeno: 9. 3. 2021
Sejmuto:

 


Nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace dat k 01. 02. 2021

Seznamseznam tabulkaprůvodní informace

Vyvěšeno: 23. 2. 2021
Sejmuto

 


MIKROREGION TANVALDSKA

Návrh srtřednědobého výhledu rozpočtu - dokument

Vyvěšeno: 9. 2. 2021
Sejmuto:


 

 Pozvánka na 1. veřejné zasedání 15. 2. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 8. 2. 2021
Sejmuto:

 


Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Zlatá Olešnice 2021 - 2025

Dokument

Vyvěšeno: 21. 12. 2020
Sejmuto: 

 

 


4. změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 30. 11. 2020

Dokument

Vyvěšeno: 21. 12. 2020
Sejmuto:
 


Shválený rozpočet obce Zlatá Olešnice na rok 2021

Dokument

Vyvěšeno: 21. 12. 2020
Sejmuto:

 

 


 

 

 Návrh rozpočtu obce Zlatá Olešnice na rok 2021

Dokument

Vyvěšeno: 27.11. 2020
Sejmuto:


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Zlatá Olešnice 2021 - 2025

Dokument

Vyvěšeno: 25. 11. 2020
Sejmuto:


Návrh rozpočtu Mikroregionu Tanvaldsko na rok 2021

Dokument

Vyvěšeno: 18. 11. 2020
Sejmuto:


 

3. změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 31. 10. 2020

Dokument

Vyvěšeno: 10. 11. 2020
Sejmuto:


 

II. změna rozpočtu Obce Zlatá Olešnice k 31. 8. 2020

Dokument

Vyvěšeno:21. 9. 2020
Sejmuto:

 


Dokument

Vyvěšeno: 8. 7. 2020
Sejmuto:


Dokument

Vyvěšeno: 8. 7. 2020
Sejmuto:


 

1. změna rozpočtu Obce Zlatá Olešnice k 30. 6. 2020 - schválená

Dokument je k nahlédnutí v listinné podobě  na OÚ v kanceláři starosty.

Vyvěšeno: 25. 6. 2020
Sejmuto.


Závěrečný účet za rok 2019

Dokument

Vyvěšeno: 25. 6. 2020
Sejmuto: 


1. změna rozpočtu Obce Zlatá Olešnice k 30. 6. 2020

Dokument

Vyvěšeno: 5. 6. 2020
Sejmuto:


Závěrečný účet za rok 2019 - návrh

Dokument

Vyvěšeno: 5. 6. 2020
Sejmuto:

 


 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice za rok 2019

Dokument

Vyvěšeno: 2. 6. 2020
Sejmuto:


Mikroregion Tanvaldsko

 Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření MRT za rok 2019  zde  a návrh závěrečného účtu zde

Vyvěšeno:20. 5. 2020
Sejmuto:

 


Veřejná vyhláška - vyúčtování položek ceny pro vodné a stočné za rok 2019 SČVAK

Dokument

Vyvěšeno: 30. 4. 2020
Sejmuto:


Veřejná vyhláška - vyúčtování položek ceny pro vodné a stočné za rok 2019

Dokument

Vyvěšeno:27. 4. 2020
Sejmuto:

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky
Kontakt

OBEC ZLATÁ OLEŠNICE

468 47, Zlatá Olešnice 172
IČ: 00262625
www.zlata-olesnice.cz

Kontakty:
483 769 190

starosta
Jiří Černý
+420 724 257 132
ou@zlata-olesnice.cz

místostarosta
Zdeněk Šír
+420 606 189 100
mistostarosta@zlata-olesnice.cz 

datová schránka: 6p2bjx6

ČSOB č. ú. 213 838 704 / 0300

Úřední hodiny

PO 7,00 – 11,30 a 12,30 – 17,00
ÚT 7,00 – 15,30
ST 7,00 – 11,30 a 12,30 – 17,00
ČT 7,00 – 15,30
PÁ 7,00 – 13,30

Bank. spojení pro dotace:
ČNB 94-3517451 / 0710

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Petra Černá
+420 604 967 432
petra.cerna@sms-sluzby.cz 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies