Zlatá Olešnice - oficiální stránky obce - Liberecký kraj

Obecní úřad, 468 47 Zlatá Olešnice 172, tel: 483 769 013, fax: 483 769 013, web: www.zlata-olesnice.cz, e-mail: ou@zlata-olesnice.cz


Zlatá Olešnice - oficiální stránky obce - Liberecký kraj
Dnes má svátek: Laura
Cz Pl
planujvylety.cz
Firmy a služby v naší obci
RSS
Vítáme Vás na stránkách obce Zlatá Olešnice.

Úřední deska

 

 

Pozvánka na 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce

dne 22. 5. 2023 od 18,00 hodin

Dokument

Vyvěšeno: 15. 5. 2023
Sejmuto:


 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice za rok 2022

Dokument

 

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 sestavený k 31. 12. 2022

Dokument

Vyvěšeno: 15. 5. 2023
Sejmuto:

 

 

 


Mikroregion DSO Tanvaldsko

 

Usnesení ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 27. 4. 2023

Dokument

Závěrečný účet za rok 2022

Dokument


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko, IČO 70852871, za rok 2022

Dokument

Vyvěšeno: 10. 5. 2023
Sejmuto:

 


 

Veřejná vyhláška


Zveřejnění informací dle ustanovení § 36, odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění (ochrana odběratele)

Dokument - vodné

Dokument - stočné

Vyvěšeno: 26. 4. 2023
Sejmuto


 

 Záměr na prodej pozemku

p. p. č. 308/6 k. ú. Zlatá Olešnice Semilská

Dokument 

Mapka

Vyvěšeno: 24. 4. 2023
Sejmuto:


Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016 -2025 s výhledem do roku 2035 s výhledem do roku 2035

Závěr zjišťovacího řízení

Dokument

Vyvěšeno: 19. 4. 2023
Sejmuto:


 

Veřejná vyhláška

Finanční úřad pro Liberecký kraj - hromadný předpisný seznam 

Dokument

Vyvěšeno: 13. 4. 2023
Sejmuto: 15. 5. 2023

 


Návrh Závěrečného účtu a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Tanvaldsko za rok 2022

Dokument - NÁVRH
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022

 

Dokument - ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko, IČO 70852871, za rok 2022

Vyvěšeno: 3. 4. 2023
Sejmuto


2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice
v pondělí dne 17. 4. 2023
Dokument
Vyvěšeno: 6. 4. 2023
Sejmuto:

 


 Výpis z usnesení starostů MT ze dne 24. 3. 2023

Dokument
Rozpočtové opatření č. 2 MT z 24. 3. 2023
Dokument
Vyvěšeno: 30. 3. 2023
Sejmuto:

Veřejná vyhláška

oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace územního rozvoje Libereckého kraje a o konání veřejného projednání tohoto návrhu

Veřejné projednání návrhu AKZÚ LK č. 2  se bude konat 19. dubna 2023 od 13,00 hodin v multifunkčním sále ve 3. patře budovy C Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec.

Dokument

Vyvěšeno: 13. 3. 2023
Sejmuto: 26. 4. 2023


 

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Dokument

Přílohy 

Vyvěšeno: 2. 3. 2023
Sejmuto:


 

Výpis z usnesení starostů MT ze dne 24. 2. 2023

Dokument

Rozpočtové opatření č. 1 MT z 24. 2. 2023

Dokument

Vyvěšeno: 1. 3. 2023
Sejmuto:


 

Záměr na prodej pozemku 804/3 k. ú. Lhotka

Záměr

Mapka

Zveřejněno: 27. 2. 2023
Sejmuto:
 

 


 

Záměr na pronájem pozemku 555/1 k. ú. Semilská

Záměr

mapka

Zveřejněno: 27. 2. 2023
Sejmuto: 15. 3. 2023


 Nedostatečně identifikovaný vlastník

Zveřejňujeme aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně
nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“), které se na území naší obce nacházejí.
Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. února 2023.

Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí v zákonné lhůtě do 1. ledna 2024, připadne nemovitost
do vlastnictví státu.

Informace k NIV

Přehled v Pdf ,přehled - tabulka

Manuál

Zveřejněno 24. 2. 2023
Sejmuto: 1. 1. 2024

 


 Návrh opatření obecné povahy a výzva k podání připomínek

Změna stanovení záplavového území a změna vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Kamenice v ř. km 0,0 - 11,01

Návrh opatření obecné povahy

Výzva k podání připomínek k návrhu opatření obecné povahy

Tematický obsah - mapy

Vyvěšeno: 24. 2. 2023
Sejmuto: 12. 3. 2023


Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání Návrhu Změny č. 2 Územního plánu Zlatá Olešnice pořizované zkráceným postupem - 21. března 2023 /úterý / ve 14.00 hodin - odkaz na dokumentaci zde

Dokument - vyhláška

Vyvěšeno: 14. 2. 2023
Sejmuto:


 

 

1. veřejné zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice

v pondělí dne 20. 2. 2023

Dokument

Vyvěšeno: 13. 2. 2023
Sejmuto:


 

 Výpis z usnesení starostů MT ze dne 27. 1. 2023

Dokument

Vyvěšeno: 2. 2. 2023
Sejmuto:


Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - stanovení ochranného pásma vodního zdrje JS-1 Jesenný

Dokument - ochranné pásmo vodního zdroje JS-1

Dokument - návrh mapa  - infiltrační zóna

Dokument - návrh mapa - vrtané studny

Dokument -  přehledná mapa zájmového území

Vyvěšeno: 1. 2. 2023
Sejmuto: 15. 2. 2023

 


 

Veřejná vyhláška rozhodnutí

Městský úřad Tanvald, odbor dopravy, obdržel dne 29. října 2022 žádost Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace (IČ 70946078), se sídlem České Mládeže 632/32, Liberec 6, PSČ 460 06, v zastoupení společností Sweco Hydroprojekt a.s. (IČ 26475081), se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16 o vydání povolení prodloužení platnosti společného územního a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) a změnu stavby před dokončením stavby „Silnice III/2886 Návarov – Jesenný rekonstrukce silnice“

Dokument

Vyvěšeno: 13. 1. 2023
Sejmuto: 29. 1. 2023


 

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání
k dani z nemovitých věcí na rok 2023

Poplatníci daně z nemovitých věcí mohou využít na územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj rozšířené úřední hodiny v období 23. až 31. ledna 2023. Rozšíření úředních hodin se netýká územních pracovišť v Novém Boru, Tanvaldu, Železném Brodě a Frýdlantě, která budou v provozu pouze v úřední dny, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin. 

Dokument

Vyvěšeno: 13. 1. 2023
Sejmuto:


 

Dokument

 

Dokument

Vyvěšeno: 11. 1. 2023
Sejmuto:


Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje

O Z N Á M E N Í

Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) z v e ř e j ň u j e Krajský úřad Libereckého kraje, jako příslušný orgán dle § 22 zákona, návrh koncepce „Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje“ , včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

Dokument

Vyvěšeno:3. 1. 2023
Sejmuto:

 


 

Záměr na směnu částí pozemků

Jedná se o pozemek v majetku obce p. p. č. 139 a pozemek p. p. č. 137 v k. ú. Zlatá Olešnice Navarovská

Dokument

Mapka

Vyvěšeno: 21. 12. 2022
Sejmuto:


 

Rozpočet obce Zlatá Olešnice na rok 2023 - schválený

Dokument

Vyvěšeno: 21. 12. 2022
Sejmuto:


Plánovaná kalkulace ceny vody pro rok 2023

Dokument

Vyvěšeno: 21. 12. 2022
Sejmuto:

 


 

MT - rozpočet

Dokument - rozpočet final 2023

Dokument - rozpočtové opatření č. 10. ze dne 16. 12. 2022

Dokument - výpis usnesení

Vyvěšeno: 19. 12. 2022
Sejmuto:


 

 Pozvánka na 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce

Dokument

Vyvěšeno: 12. 12. 2022
Sejmuto:


 

Návrh rozpočtu obce Zlatá Olešnice pro rok 2023

Dokument

Vyvěšeno: 2. 12. 2022
Sejmuto:


VI změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 30. 11. 2022

Dokument

Vyvěšeno: 1. 12. 2022
Sejmuto:

 


 

MT - návrh rozpočtu na rok 2023

Dokument

Vyvěšeno: 28. 11. 2022
Sejmuto


 

 Záměrna prodej pozemku

Část pozemku 799/1 k.ú. Zlatá Olešnice Semilská

Dokument

Mapka

Vyvěšeno: 28. 11. 2022
Sejmuto:   14. 12. 2022

 


 

Pozvánka na 2. veřejné zasedání zastupitelstva obce

dne 21. 11. 2022

Dokument 

Vyvěšeno: 14. 11. 2022
Sejmuto:

 


 

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesních porostů

Dokument - MZE - 59640/2022-16212
příloha č. 1 k MZE - 59640/202216212

Vyvěšeno: 9. 11. 2022
Sejmuto: 31. 12. 2023


 Mikroregion Tanvaldsko

Dokumenty

Usnesení ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 27. 10. 2022

Rozpočtové opatření Mikroregionu Tanvaldsko č. 8 ze dne 27. 10. 2022

Vyvěšeno: 7. 11. 2022
Sejmuto:


V. změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 31. 10. 2022

Dokument 

Vyvěšeno: 1. 11. 2022
Sejmuto:

 

 


Pozvánka na valnou hromadu 

Honební společenstvo Jesenný  - dne 10. 11. 2022 od 17:00 hodin v restauraci Družstevní dům Jesenný

Dokument

Vyvěšeno: 25. 10. 2022
Sejmuto:


 

Veřejná vyhláška

oznámení konání veřejného projednání zmněny č. 2 Územního plánu Paseky nad Jizerou a doručení projednávaných dokumentů.
Ve čtvrtek 24. listopadu 2022od 10:00 na Obecním úřadě Paseky nad Jizerou

Dokument

Vyvěšeno: 25. 10. 2022
Sejmuto: 10. 11. 2022

 


 

Pozvánka na ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice

veřejné zasedání se koná 24. 10. od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Zlatá Olešnice

Dokument

Vyvěšeno: 14. 10. 2022
Sejmuto:


 

Opatření obecné povahy

Dočasné zavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Místa k překročení hranic ČR

Vyvěšeno: 27. 9. 2022
Sejmuto:

Prodloužení doby ochrany vnitřních hranic ČR do  28. 10. 2022

Vyvěšeno: 6. 10. 2022
Sejmuto:

Prodloužení doby ochrany vnitřních hranic ČR di 22. 12. 2022

Vyvěšeno: 27. 10. 2022
Sejmuto: 12. 12. 2022

 


IV. změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 30. 9. 2022

Dokument

Vyvěšeno: 1. 10. 2022
Sejmuto:


 

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Zlatá Olešnice

Dokument

Vyvěšeno: 24. 9. 2022
Sejmuto:


 

Mikroregion Tanvaldsko

 Dokument:

Usnesení ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 16. 9. 2022

Rozpočtové opatření č. 7/2022 ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 16. 9. 2022

Vyvěšeno: 23. 9. 2022
Sejmuto:
 


 

Nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace dat k 01. 08. 2022

Konečným zákonným termínem pro provedení řádné identifikace vlastníka je 31.12.2023. Po tomto
datu se majetek stává vlastnictvím státu.

Dokument

Vyvěšeno: 6. 9. 2022
Sejmuto 31. 12. 2023


 

 Oznámení o době a místě konání voleb

Volby do zastupitelstva obce Zlatá Olešnice se konají de dnech 23. 9.  a 24. 9. 2022

Dokument

Vyvěšeno: 1. 9. 2022
Sejmuto


III. změna rozpočtu Obce Zlatá Olešnice k 31. 8. 2022

Dokument

Vyvěšeno: 1. 9. 2022
Sejmuto


 

Pozvánka na 5. veřejné zasedání zastupitelstva obce

Dokument

Vyvěšeno: 29. 8. 2022
Sejmuto:


 

 Následné školení OVK 

zejména pro zapisovatele, předsedy a místopředsedy

Dokument

Vyvěšeno: 25. 08. 2022
Sejmuto:

 


1. zasedání OVK

Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

Dokument

Vyvěšeno: 18. 8. 2022
Sejmuto


 

Pozvánka na 4. veřejné zasedání zastupitelstva obce 

na středu dne 10. 8. 2022 od 19:00 hodin

Dokument

Vyvěšeno:2. 8. 2022
Sejmuto:


 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Dokument

Vyvěšeno: 2. 8. 2022
Sejmuto:


 

Nebezpečí požáru - vyhláška

Oznámení  začátku doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru pro území Libereckého kraje

Oznámení hejtmana Libereckého kraje ze dne 22. července 2022

Věstník - nařízení Libereckého kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Vyvěšeno: 25. 7. v 10:30
Sejmuto: do odvolání


 

 Závěrečný účet MT za rok 2021

Závěrečný účet MT za rok 2021 

Zápis o výsledku přezkoumání hospodaření

Výpis usnesení ze zasedání starostů MT ze dne 23. 6. 2022

Rozpočtové opatření č. 5 ze zasedání starostů MT ze dne 23. 6. 2022

Vyvěšeno: 29. 6. 2022
Sejmuto:


Schválený závěrečný účet za rok 2021 sestavený k 31. 12. 2021

Dokument vpapírové podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Zlatá Olešnice

Vyvěšeno: 28. 6. 2022
Sejmuto:


 

 Pozvánka na 3. veřejné zasedání zastupitelstva dne 20. 6. 2022

Dokument

Vyvěšeno: 13. 6. 2022
Sejmuto:


Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Dokument, mapka

Vyvěšeno: 13. 6. 2022
Sejmuto:


 

 Volby do zastupitelstva obce

V souvislosti s přípravou voleb, které se konají ve dnech 23. a 24. září 2022 zveřejňujeme informace

o počtech podpisů na peticích a zveřejňujeme seznam registrovaných úřadů.

Vyvěšeno: 6. 6. 2022
Sejmuto.


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice za rok 2021

Dokument

Vyvěšeno: 2. 6. 2022


Návrh závěrečného účtu za rok 2021 sestavený k 31. 12. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 2. 6. 2022
Sejmuto:


 

Veřejná vyhláška

Dočasné vyloučení vstupu do lesa na úseku Palackého stezky.

Dokument

Vyvěšeno: 2. 6. 2022
Sejmuto: po skončení zákazu, nejdéle do 1. 9. 2022


Návrh Závěrečného účtu a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Tanvaldsko za rok 2021

Návrh závěrečného účtu

Zápis o výsledku přezkoumání hospodaření

Vyvěšeno: 1. 6. 2022
Sejmuto:24. 6. 2022


 

 Rozpočtové opatření MT č. 4 ze dne 26. 5. 2022

Dokument

Vyvěšeno: 1. 6. 2022
Sejmuto:


II. změna rozpočtu Obce Zlatá Olešnice k 31. 5. 2022

Dokument

Vyvěšeno: 1. 6. 2022
Sejmuto:

 


 Nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace dat k 01. 02. 2022

 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitých věcí spadajících územně pod obec Zlatá Olešnice.

Data ze strany ČÚZK byla opětovně aktualizována a tuto aktualizaci najdete v příloze. Konečným zákonným termínem pro provedení řádné identifikace vlastníka je 31.12.2023. Po tomto datu se majetek stává vlastnictvím státu.

Příloha

Vyvěšeno: 10. 5. 2022
Sejmuto:

 


 Záměr na pronájem části pozemku na 5 let

Jedná se o část pozemku p. p. č. 762/2 a 763/2 v k. ú. Zlatá Olešnice Semilská.

Záměr - textová část

Záměr - mapka pozemku

Vyvěšeno: 4. 5. 2055
Sejmuto: 20. 5. 2022


 

Veřejná vyhláška

Zveřejnění informací dle ustanovení § 36, odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění (ochrana odběratele)

Kalkulace vodné

Kalkulace stočné

Vyvěšeno: 29. 4. 2022
Sejmuto:
 

 


 Volby do zastupitelstva obce

Na  2. veřejném  zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice, které se konalo v pondělí 25. 4. 2022, bylo usnesením číslo 18/2022 odsouhlasen  počet devíti členů zastupitelstva obce Zlatá Olešnice, který má být zvolen pro volební období 2022 – 2026.

Vyvěšeno: 27. 4. 2022
Sejmuto:


Seminář - kotlíkové dotace

Podrobnosti pro žadatele o dotaci

Termíny konání školení v jednotlivých obcích - pro žadatele zdarma a bez registrace

Vyvěšeno: 26. 4. 2022
Sejmuto:


 

 Veřejná vyhláška

Daň z nemovitých věcí na rok 2022

Hromadný předpisný seznam

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2022

yvěšeno: 26. 4. 2022
Sejmuto: 26. 5. 2022


Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy - ochranné pásmo vodního zdroje

Stanovení ochranného pásma vodního zdroje JS-1, Jesenný

Přehledná mapa zájmového území

Návrh OP - akumulační zóna

Návrh OP - infiltrační zóna

Do předložených podkladů lze nahlédnout v kanceláři Městského úřadu Semily, odboru životního prostředí, Riegrovo náměstí čp. 63, kancelář č. 202 (v úřední dny: pondělí a středa od 8:00 - 17:00 hod.; v jiné dny: po dohodě).

Vyvěšeno: 25. 4. 2022
Sejmuto: 10. 5. 2022


 

Pozvánka na 2. veřejné zasedání zastupitelstva dne 25. 4. 2022

Dokument

Vyvěšeno: 14. 4. 2022
Sejmuto


 

 I. změna rozpočtu Obce Zlatá Olešnice k 31.3.2022

Dokument

Vyvěšeno: 7. 4. 2022
Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 3 MT ze den 25. 3. 2022

Dokument

Vyvěšeno: 4. 4. 2022
Sejmuto:


 

Usnesení ze sasedání MT ze dne 25. 3. 2022

Dokument

Vyvěšeno: 4. 4. 2022
Sejmuto:


Plánovaná kalkulace ceny vody pro rok 2022

Dokument

Vyvěšeno: 11. 3. 2022
Sejmuto

 


 

Veřejná vyhláška

dočasné vyloučeni vstupu do lesa 

Dokument

Vyvěšeno: 10. 3. 2022
Sejmuto:1. 6. 2022


 

 Záměr na prodej pozemku v obci Stanový p. p. č.  256/4

Dokument, mapka

Vyvěšeno: 9. 3. 2022
Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 2/2022 ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 25. 2. 2022

 

Dokument

Vyvěšeno: 9. 3. 2022


 

Pozvánka na 1. veřejné zasedání zastupitelstva dne 28. 2. 2022


Dokument

Vyvěšeno: 21. 2. 2022
Sejmuto:


 

 Rozpočtové opatření č. 1/2022 ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 28. 1. 2022

Dokument

Vyvěšeno: 7. 2. 2022
Sejmuto:


Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání opatření obecné povahy

Dokument

povodí Labe

povodí Odry

povodí Dunaje

Vyvěšeno: 1. 2. 2022
Sejmuto:

 


Rozpočtové opatření č. 9/2021 ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 31. 12. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 10. 1. 2021
Sejmuto:


VIII. změna rozpočtu Obce Zlatá Olešnice k 31. 12. 2021Dokument

Vyvěšeno: 3. 1. 2022
Sejmuto:

 

 


 

Schválená VII změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 31. 12. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 16. 12. 2021
Sejmuto.


 

Schválený rozpočet obce Zlatá Olešnice pro rok 2022

Dokument

Vyvěšeno: 16. 12. 2021
Sejmuto:


 

OZV - č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Dokument

Ceník

Přihlášení k poplatku

Vyvěšeno: 14. 12. 2021
Sejmuto:

Podrobnosti k přihlášeni k poplatku  a k platbě  zde, (dokumenty, pokyny k platbě).


 

OZV - č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Dokument

Vyvěšeno: 14. 12. 2021
Sejmuto:


Veřejná vyhláška

Dočasné vyloučení vstupu do lesa -  část značené turistické stezky

Dokument

Vyvěšeno: 7.12. 2021
Sejmuto:


Schválený Střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregionu Tanvaldsko 2023-2024

Dokument 

Vyvěšeno: 6. 12. 2021
Sejmuto: 31. 12. 2024

 


Schválený rozpočet DSO Mikroregion Tanvaldsko na rok 2022

Dokument 

Vyvěšeno: 6. 12. 2021
Sejmuto: 31. 12. 2022


Návrh rozpočtu obce Zlatá Olešnice na rok 2022

Dokument

Vyvěšeno: 26. 11. 2021
Sejmuto


 

VI změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 30. 11. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 16. 11. 2021
Sejmuto:


 

Záměr na prodej části pozemku 763/2 v k. ú. Zlatá Olešnice Semilská

Dokument, mapka

Vyvěšeno: 16. 11. 2021
sejmuto:


 

Daň z nemovitosti

Informace k zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“ 

 Končí přechodné období k 31. 12. 2021, je potřebné, aby si tito poplatníci zkontrolovali u pozemků remízků, hájů, větrolamů, mezí a pozemků ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat, možnost osvobození podle nového znění § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí.

Informace pro poplatníky

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí, kteří si uplatňují osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí

Jak zaevidovat krajinné prvky

Obecné informace k žádosti

Metodika mokřad

Informace krajinné prvky

Mokřady - mezinárodní význam

Vyvěšeno: 11. 11. 2021
Sejmuto:


 

VI. změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 30.11. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 16. 11. 2021
Sejmuto:


DSO Mikroregion Tanvaldsko Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024 NÁVRH

Dokument

Vyvěšeno: 5. 11. 2021
Sejmuto:

 


 

ROZPOČET MIKROREGION TANVALDSKO NA ROK 2022 NÁVRH

Dokument

Vyvěšeno: 5. 11. 2021
Sejmuto:


 

Rozpočtové opatření č. 6/2021 ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 22. 10. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 2. 11. 2021
Sejmuto:


 

Pozvánka na 6. veřejné zasedání zastupitelstva dne 8. 11. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 1. 11. 2021
Sejmuto:


 

 Dražební vyhláška

 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání

Dražební jednání se nařizuje na den 30.11.2021 od 10:00 hod. a bude se konat v sídle Exekutorského úřadu v Jablonci nad Nisou, na adrese ul. 5. května 2339/33, 466 01 Jablonec nad Nisou.:

Dokument

Vyvěšeno: 20. 10. 2021
Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 5/2021 ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 30. 9. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 6. 10. 2021
Sejmuto:


Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje

O Z N Á M E N Í

Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) z v e ř e j ň u j e Krajský úřad Libereckého kraje, jako příslušný orgán dle § 22 zákona, oznámení koncepce „Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje“ 

Dokument

Vyvěšeno: 4. 10. 2021
Sejmuto:

 

 


 

Záměr na směnu pozemků, 802 za 1586/1 a 803 v k. ú.  Zl. ol. Semilská

Dokument, mapka pozemků

Vyvěšeno: 4. 10. 2021
Sejmuto:


 

Záměr na prodej pozemků 741/2 a 742 v k. ú. Stanový

Dokument, mapka pozemku

Vyvěšeno: 4. 10. 2021
Sejmuto:


Záměr na prodej pozemků 261/1 a 261/2 v k. ú. Stanový

Dokument, mapka pozemku

Vyvěšeno: 4. 10. 2021
Sejmuto:


V. změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 30. 9. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 4. 10. 2021
Sejmuto:


 

Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice pečovatele/ky

Město Velké Hamry, nástup možný ihned, přihlášky doručte nejpozději do 8. 10. 2021

dokument

Vyvěšeno: 29. 9. 2021
Sejmuto:

 


 

Volby - informace pro voliče v karanténě

pro vaši informovanost sdělujeme, že na web Libereckého kraje - správní odbor - odkaz zde - byla doplněna informace pro hlasování oprávněných osob v karanténě / izolaci z důvodu covid-19 byla dnešního dne doplněna o:

1. Informaci k hlasování do zvl. přenos. volební schránky, obsahující zejména určení telefonního čísla 48 5226 351, na kterém voliči v karanténě / izolaci z důvodu covid-19 mohou ve stanovené provozní době (a to nejpozději do 20:00 hod. čtvrtka 7.10.2021) požádat Krajský úřad Libereckého kraje o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
 


 

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Dokument

Vyvěšeno: 21. 9. 2021
Sejmuto:


 

 Pozvánka na 5. veřejné zasedání zastupitelstva dne 27. 9. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 20. 9. 2021
Sejmuto:


Dražební vyhláška

dražební jednání 19.10.2021 od 10:00 hod.  v sídle Exekutorského úřadu v Jablonci nad Nisou, na adrese ul. 5. května 2339/33, 466 01 Jablonec nad Nisou

Vyvěšeno: 17. 9. 2021
Sejmuto.


 

Nedostatečně identifikovaný vlastník

aktualizace dat k 1. 8. 2021, seznam

Vyvěšeno: 19. 9. 2021
Sejmuto:


 

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy, které vydalo ministerstvo zemědělství

Vyvěšeno: 17. 9. 2021
sejmuto:19. 10. 2021


Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy, situační nákres
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Vyvěšeno: 15. 9. 2021
Sejmuto:


 

Informace o školení zapisovatelů, předsedů a místopředsedů OVK

pro volby do PS PČR ve dnech 8. a 9. října 2021

Dokument -- věnujte prosím pozornost změně místa školení - z důvodu stavebních prací na MěÚ Tanvald se školení přesouvá do Kina Jas Tanvald, Krkonošská 476, Tanvald.

Vyvěšeno: 1. 9. 2021
Sejmuto:


4. změna rozpočtu k 31. 8. 2021

Dokument je v papírové podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ

Vyvěšeno: 31. 8. 2021
Sejmuto:

 


 

 Informace o svolání 1. zasedání OVK

pro volby do PS PČR ve dnech 8. a 9. října 2021

Dokument 

Vyvěšeno: 30. 8. 2021
Sejmuto:
 


Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

pro volby do PS PČR ve dnech 8. a 9. října 2021

Dokument

Vyvěšeno: 23. 8. 2021
Sejmuto


 

Veřejná vyhláška

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU vydává dražební vyhlášku. 

Dražební jednání (dále jen jako „dražba“) se nařizuje na den 16.09.2021 od 09:00 hod. a bude se konat v sídle
Exekutorského úřadu v Jablonci nad Nisou, na adrese ul. 5. května 2339/33, 466 01 Jablonec nad Nisou.

Vyvěšeno: 3. 8. 2021
Sejmuto:


 

Veřejná vyhláška

Elektronická dražba 12. 8. 2021

Vyvěšeno: 26. 7. 2021
Sejmuto: 


 

Veřejná vyhláška

Státní pozemkový úřad pro Liberecký kraj vydává rozhodnutí v souvislosti pozemkových úprav v katastrálním území  Vlastiboř u Železného Brodu -  spisová značka.: 2RP16745/2017-541201, č. j.: SPU 072788/2021/Vla

 Dokument

Vyvěšeno: 19. 7. 2021
Sejmuto:


 

 Veřejná vyhláška

Město Tanvald zveřejňuje nařízení č. 1/2021, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov zařizovacího obvodu Tanvald

Dokument

Vyvěšeno: 9. 7. 2021
Sejmuto:


3. změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 30. 6. 2021

Schválený rozpočet - dokument

Vyvěšeno: 2. 7. 2021
Sejmuto:


Účetní závěrka a závěrečný účet Mikroregionu Tanvaldska ke dni 31.12. 2020

Schválený závěrečný účet za rok 2020 - dokument
Zpráva o výsledku hospodaření 
Anonymizace 

Vyvěšeno: 2. 7. 2021
Sejmuto:

 


 Rozpočtové opatření č. 4/2021  Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 24. 6. 2021

Rozpočtové opatření č. 4/2021

Vyvěšeno: 2. 7. 2021
Sejmuto:


 Záměr na prodej pozemků p. p. č. 261/1 a 261/2  k. ú. Stanový

Pozemek 261/1 a 261/2 - dokument 
mapka pozemků

Vyvěšeno: 2. 7. 2021
Sejmuto:


 Záměr na prodej části pozemků p. p. č. 1619/1 a 1613/4 k. ú. Zlatá Olešnice Semilská

Pozemek část 1619/1 a 1613/4 - dokument  
mapka pozemků 

Vyvěšeno: 2. 7. 2021
Sejmuto:


 

 Dražební vyhláška

Exekutorský úřad Břeclav

Dokument - dražba se koná elektronicky 4. 8. v 10,30 hod

Vvyvěšeno: 24. 6. 2021
Sejmuto:


 Dražební vyhláška

Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou

Dokument - dražba 3. 8. 2021 od 9,00 hod v sídle ex. úřadu v Jablonci nad Nisou

Vyvěšeno: 24. 6. 2021
Sejmuto:


Pozvánka na 4. veřejné zasedání zastupitelstva dne 28. 6. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 21.6 2021
Sejmuto:


 

Veřejná vyhláška

Ministerstvo zemědělství vydává Národní plán povodí Labe.

Oznámení o návrzích a opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Návrh opatření obecné povahy

Vyvěšeno:
Sejmuto
 

 


 

 Veřejná vyhláška

Oznámení o veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu změny č.1 Územního plánu Paseky nad Jizerou.

Dokument

Vyvěšeno: 1. 6. 2021
Sejmuto:


Záměr na prodej části pozemku p. p. č. 1619/1 v k. ú Zlatá Olešnice Semilská

Dokument a situační mapka jsou v papírové podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ

Vyvěšeno: 31. 5. 2021
Sejmuto


Záměr na prodej pozemku p. p. č. 241 v k. ú Zlatá Olešnice Semilská

Dokument a situační mapka jsou v papírové podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ

Vyvěšeno: 31. 5. 2021
Sejmuto:


 

Závěrěčný účet obce Zlatá Olešnice k 31. 12. 2020 - schválený

Dokument je v papírové podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

Vyvěšeno: 31. 5. 2021
Schváleno:


 

2. změna rozpočtu obce Zlaté Olešnicek 31. 5. 2021

Dokument je v papírové podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ

Vyvěšeno: 31. 5,. 2021
Sejmuto:


 

Závěrečný účet DSO MT za rok 2020 - návrh

Dokument

Vyvěšeno: 27. 5. 2021
sejmuto:


 

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MT za rok 2020

Dokument 

Vyvěšeno: 27. 5. 2021
Sejmuto:


 

Dražební vyhláška

Dokument

Vyvěšeno: 24. 5. 2021
sejmuto: 4. 8. 2021


 

 Pozvánka na 3. veřejné zasedání zastupitelstva dne 24. 5. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 17. 5. 2021
Sejmuto:


Zpráva o výsledku přezkoumání obce Zlatá Olešnice za rok 2020

Dokument

Vyvěšeno: 7. 5. 2021
Sejmuto:

 Návrh závěrečného účtu za rok 2020 sestavený k 31. 12. 2020

 Dokument

Vyvěšeno: 7. 5. 2021
Sejmuto:

 


 

 Veřejná vyhláška

oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice a doručení úplného znění Územního plánu Zlatá Olešnice po vydání Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice.

Dokument

Vyvěšeno: 6. 5. 2021
Sejmuto:


Záměr na prodej pozemku 992/4 v k. ú. Zlatá Olešnice Semilská

Dokument, mapka

Vyvěšeno: 3. 5. 2021
Sejmuto:


 

 Záměr na prodej pozemku 557/1 v k. ú. Lhotka

Dokument, mapka

Vyvěšeno: 3. 5. 2021
Sejmuto:


 

 Veřejná vyhláška

Zveřejnění informací dle ustanovení § 36, odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění (ochrana odběratele)

Kalkulace vodné

Kalkulace stočné

Vyvěšeno: 23. 4. 2021
Sejmuto:


Veřejná vyhláška

Hromadný předpisný seznam finančního úřadu pro Liberecký kraj

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu

Informace k zasílání složenek, zaslání platebních údajů na e-mail

Vyvěšeno: 26. 4. 2021
Sejmuto:26. 5. 2021

 

 


 

Pozvánka na 2. veřejné zasedání zastupitelstva 26. 4. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 19. 4. 2021
Sejmuto:


 

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci od 1. května do 15. června 2021
Oznámení vyhláškou
Situační nákres

Vyvěšenno:15. 4. 2021
Sejmuto:

 


Veřejná vyhláška

oznámení  - vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 

 dokument.

Vyvěšeno: 12. 4. 2021
Sejmuto:

 


1. změna rozpočtu k 31. 3. 2021

Dokument je v papírové podobě k nahlédnutí kanceláři OÚ.

Vyvěšeno: 7. 4.  2021
Sejmuto:

 

 


Rozpočtové opatření č. 2/2021 ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 25. 3. 2021

RO č. 2 MRT

Vyvěšeno: 1. 4. 2021
Sejmuto:


 

 Rozpočtové opatření MT

Rozpočtové opatření č. 1/2021 ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 25. 2. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 až 2023

Vyvěšeno: 9. 3. 2021
Sejmuto:

 


Nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace dat k 01. 02. 2021

Seznamseznam tabulkaprůvodní informace

Vyvěšeno: 23. 2. 2021
Sejmuto

 


MIKROREGION TANVALDSKA

Návrh srtřednědobého výhledu rozpočtu - dokument

Vyvěšeno: 9. 2. 2021
Sejmuto:


 

 Pozvánka na 1. veřejné zasedání 15. 2. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 8. 2. 2021
Sejmuto:

 


Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Zlatá Olešnice 2021 - 2025

Dokument

Vyvěšeno: 21. 12. 2020
Sejmuto: 

 

 


4. změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 30. 11. 2020

Dokument

Vyvěšeno: 21. 12. 2020
Sejmuto:
 


Shválený rozpočet obce Zlatá Olešnice na rok 2021

Dokument

Vyvěšeno: 21. 12. 2020
Sejmuto:

 

 


 

 

 Návrh rozpočtu obce Zlatá Olešnice na rok 2021

Dokument

Vyvěšeno: 27.11. 2020
Sejmuto:


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Zlatá Olešnice 2021 - 2025

Dokument

Vyvěšeno: 25. 11. 2020
Sejmuto:


Návrh rozpočtu Mikroregionu Tanvaldsko na rok 2021

Dokument

Vyvěšeno: 18. 11. 2020
Sejmuto:


 

3. změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 31. 10. 2020

Dokument

Vyvěšeno: 10. 11. 2020
Sejmuto:


 

II. změna rozpočtu Obce Zlatá Olešnice k 31. 8. 2020

Dokument

Vyvěšeno:21. 9. 2020
Sejmuto:

 


Dokument

Vyvěšeno: 8. 7. 2020
Sejmuto:


Dokument

Vyvěšeno: 8. 7. 2020
Sejmuto:


 

1. změna rozpočtu Obce Zlatá Olešnice k 30. 6. 2020 - schválená

Dokument je k nahlédnutí v listinné podobě  na OÚ v kanceláři starosty.

Vyvěšeno: 25. 6. 2020
Sejmuto.


Závěrečný účet za rok 2019

Dokument

Vyvěšeno: 25. 6. 2020
Sejmuto: 


1. změna rozpočtu Obce Zlatá Olešnice k 30. 6. 2020

Dokument

Vyvěšeno: 5. 6. 2020
Sejmuto:


Závěrečný účet za rok 2019 - návrh

Dokument

Vyvěšeno: 5. 6. 2020
Sejmuto:

 


 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice za rok 2019

Dokument

Vyvěšeno: 2. 6. 2020
Sejmuto:


Mikroregion Tanvaldsko

 Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření MRT za rok 2019  zde  a návrh závěrečného účtu zde

Vyvěšeno:20. 5. 2020
Sejmuto:

 


Veřejná vyhláška - vyúčtování položek ceny pro vodné a stočné za rok 2019 SČVAK

Dokument

Vyvěšeno: 30. 4. 2020
Sejmuto:


Veřejná vyhláška - vyúčtování položek ceny pro vodné a stočné za rok 2019

Dokument

Vyvěšeno:27. 4. 2020
Sejmuto:

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky
Kontakt

OBEC ZLATÁ OLEŠNICE

468 47, Zlatá Olešnice 172
IČ: 00262625
www.zlata-olesnice.cz

Kontakty:
483 769 190

starosta
Jiří Černý
+420 724 257 132
ou@zlata-olesnice.cz

místostarosta
Zdeněk Šír
+420 606 189 100
mistostarosta@zlata-olesnice.cz 

datová schránka: 6p2bjx6

ČSOB č. ú. 213 838 704 / 0300

Úřední hodiny

PO 7,00 – 11,30 a 12,30 – 17,00
ÚT 7,00 – 15,30
ST 7,00 – 11,30 a 12,30 – 17,00
ČT 7,00 – 15,30
PÁ 7,00 – 13,30

Bank. spojení pro dotace:
ČNB 94-3517451 / 0710

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Petra Černá
+420 604 967 432
petra.cerna@sms-sluzby.cz 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies