Zlatá Olešnice - oficiální stránky obce - Liberecký kraj

Obecní úřad, 468 47 Zlatá Olešnice 172, tel: 483 769 013, fax: 483 769 013, web: www.zlata-olesnice.cz, e-mail: ou@zlata-olesnice.cz


Zlatá Olešnice - oficiální stránky obce - Liberecký kraj
Dnes má svátek: Erik
Cz Pl
planujvylety.cz
Firmy a služby v naší obci
RSS
Vítáme Vás na stránkách obce Zlatá Olešnice.

Úřední deska

 Dražební vyhláška

 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání

Dražební jednání se nařizuje na den 30.11.2021 od 10:00 hod. a bude se konat v sídle Exekutorského úřadu v Jablonci nad Nisou, na adrese ul. 5. května 2339/33, 466 01 Jablonec nad Nisou.:

Dokument

Vyvěšeno: 20. 10. 2021
Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 5/2021 ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 30. 9. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 6. 10. 2021
Sejmuto:


Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje

O Z N Á M E N Í

Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) z v e ř e j ň u j e Krajský úřad Libereckého kraje, jako příslušný orgán dle § 22 zákona, oznámení koncepce „Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje“ 

Dokument

Vyvěšeno: 4. 10. 2021
Sejmuto:

 

 


 

Záměr na směnu pozemků, 802 za 1586/1 a 803 v k. ú.  Zl. ol. Semilská

Dokument, mapka pozemků

Vyvěšeno: 4. 10. 2021
Sejmuto:


 

Záměr na prodej pozemků 741/2 a 742 v k. ú. Stanový

Dokument, mapka pozemku

Vyvěšeno: 4. 10. 2021
Sejmuto:


Záměr na prodej pozemků 261/1 a 261/2 v k. ú. Stanový

Dokument, mapka pozemku

Vyvěšeno: 4. 10. 2021
Sejmuto:


 

Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice pečovatele/ky

Město Velké Hamry, nástup možný ihned, přihlášky doručte nejpozději do 8. 10. 2021

dokument

Vyvěšeno: 29. 9. 2021
Sejmuto:

 


 

Volby - informace pro voliče v karanténě

pro vaši informovanost sdělujeme, že na web Libereckého kraje - správní odbor - odkaz zde - byla doplněna informace pro hlasování oprávněných osob v karanténě / izolaci z důvodu covid-19 byla dnešního dne doplněna o:

1. Informaci k hlasování do zvl. přenos. volební schránky, obsahující zejména určení telefonního čísla 48 5226 351, na kterém voliči v karanténě / izolaci z důvodu covid-19 mohou ve stanovené provozní době (a to nejpozději do 20:00 hod. čtvrtka 7.10.2021) požádat Krajský úřad Libereckého kraje o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
 


 

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Dokument

Vyvěšeno: 21. 9. 2021
Sejmuto:


 

 Pozvánka na 5. veřejné zasedání zastupitelstva dne 27. 9. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 20. 9. 2021
Sejmuto:


Dražební vyhláška

dražební jednání 19.10.2021 od 10:00 hod.  v sídle Exekutorského úřadu v Jablonci nad Nisou, na adrese ul. 5. května 2339/33, 466 01 Jablonec nad Nisou

Vyvěšeno: 17. 9. 2021
Sejmuto.


 

Nedostatečně identifikovaný vlastník

aktualizace dat k 1. 8. 2021, seznam

Vyvěšeno: 19. 9. 2021
Sejmuto:


 

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy, které vydalo ministerstvo zemědělství

Vyvěšeno: 17. 9. 2021
sejmuto:19. 10. 2021


Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy, situační nákres
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Vyvěšeno: 15. 9. 2021
Sejmuto:


 

Informace o školení zapisovatelů, předsedů a místopředsedů OVK

pro volby do PS PČR ve dnech 8. a 9. října 2021

Dokument -- věnujte prosím pozornost změně místa školení - z důvodu stavebních prací na MěÚ Tanvald se školení přesouvá do Kina Jas Tanvald, Krkonošská 476, Tanvald.

Vyvěšeno: 1. 9. 2021
Sejmuto:


4. změna rozpočtu k 31. 8. 2021

Dokument je v papírové podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ

Vyvěšeno: 31. 8. 2021
Sejmuto:

 


 

 Informace o svolání 1. zasedání OVK

pro volby do PS PČR ve dnech 8. a 9. října 2021

Dokument 

Vyvěšeno: 30. 8. 2021
Sejmuto:
 


Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

pro volby do PS PČR ve dnech 8. a 9. října 2021

Dokument

Vyvěšeno: 23. 8. 2021
Sejmuto


 

Veřejná vyhláška

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU vydává dražební vyhlášku. 

Dražební jednání (dále jen jako „dražba“) se nařizuje na den 16.09.2021 od 09:00 hod. a bude se konat v sídle
Exekutorského úřadu v Jablonci nad Nisou, na adrese ul. 5. května 2339/33, 466 01 Jablonec nad Nisou.

Vyvěšeno: 3. 8. 2021
Sejmuto:


 

Veřejná vyhláška

Elektronická dražba 12. 8. 2021

Vyvěšeno: 26. 7. 2021
Sejmuto: 


 

Veřejná vyhláška

Státní pozemkový úřad pro Liberecký kraj vydává rozhodnutí v souvislosti pozemkových úprav v katastrálním území  Vlastiboř u Železného Brodu -  spisová značka.: 2RP16745/2017-541201, č. j.: SPU 072788/2021/Vla

 Dokument

Vyvěšeno: 19. 7. 2021
Sejmuto:


 

 Veřejná vyhláška

Město Tanvald zveřejňuje nařízení č. 1/2021, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov zařizovacího obvodu Tanvald

Dokument

Vyvěšeno: 9. 7. 2021
Sejmuto:


3. změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 30. 6. 2021

Schválený rozpočet - dokument

Vyvěšeno: 2. 7. 2021
Sejmuto:


Účetní závěrka a závěrečný účet Mikroregionu Tanvaldska ke dni 31.12. 2020

Schválený závěrečný účet za rok 2020 - dokument
Zpráva o výsledku hospodaření 
Anonymizace 

Vyvěšeno: 2. 7. 2021
Sejmuto:

 


 Rozpočtové opatření č. 4/2021  Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 24. 6. 2021

Rozpočtové opatření č. 4/2021

Vyvěšeno: 2. 7. 2021
Sejmuto:


 Záměr na prodej pozemků p. p. č. 261/1 a 261/2  k. ú. Stanový

Pozemek 261/1 a 261/2 - dokument 
mapka pozemků

Vyvěšeno: 2. 7. 2021
Sejmuto:


 Záměr na prodej části pozemků p. p. č. 1619/1 a 1613/4 k. ú. Zlatá Olešnice Semilská

Pozemek část 1619/1 a 1613/4 - dokument  
mapka pozemků 

Vyvěšeno: 2. 7. 2021
Sejmuto:


 

 Dražební vyhláška

Exekutorský úřad Břeclav

Dokument - dražba se koná elektronicky 4. 8. v 10,30 hod

Vvyvěšeno: 24. 6. 2021
Sejmuto:


 Dražební vyhláška

Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou

Dokument - dražba 3. 8. 2021 od 9,00 hod v sídle ex. úřadu v Jablonci nad Nisou

Vyvěšeno: 24. 6. 2021
Sejmuto:


Pozvánka na 4. veřejné zasedání zastupitelstva dne 28. 6. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 21.6 2021
Sejmuto:


 

Veřejná vyhláška

Ministerstvo zemědělství vydává Národní plán povodí Labe.

Oznámení o návrzích a opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Návrh opatření obecné povahy

Vyvěšeno:
Sejmuto
 

 


 

 Veřejná vyhláška

Oznámení o veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu změny č.1 Územního plánu Paseky nad Jizerou.

Dokument

Vyvěšeno: 1. 6. 2021
Sejmuto:


Záměr na prodej části pozemku p. p. č. 1619/1 v k. ú Zlatá Olešnice Semilská

Dokument a situační mapka jsou v papírové podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ

Vyvěšeno: 31. 5. 2021
Sejmuto


Záměr na prodej pozemku p. p. č. 241 v k. ú Zlatá Olešnice Semilská

Dokument a situační mapka jsou v papírové podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ

Vyvěšeno: 31. 5. 2021
Sejmuto:


 

Závěrěčný účet obce Zlatá Olešnice k 31. 12. 2020 - schválený

Dokument je v papírové podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

Vyvěšeno: 31. 5. 2021
Schváleno:


 

2. změna rozpočtu obce Zlaté Olešnicek 31. 5. 2021

Dokument je v papírové podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ

Vyvěšeno: 31. 5,. 2021
Sejmuto:


 

Závěrečný účet DSO MT za rok 2020 - návrh

Dokument

Vyvěšeno: 27. 5. 2021
sejmuto:


 

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MT za rok 2020

Dokument 

Vyvěšeno: 27. 5. 2021
Sejmuto:


 

Dražební vyhláška

Dokument

Vyvěšeno: 24. 5. 2021
sejmuto: 4. 8. 2021


 

 Pozvánka na 3. veřejné zasedání zastupitelstva dne 24. 5. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 17. 5. 2021
Sejmuto:


Zpráva o výsledku přezkoumání obce Zlatá Olešnice za rok 2020

Dokument

Vyvěšeno: 7. 5. 2021
Sejmuto:

 Návrh závěrečného účtu za rok 2020 sestavený k 31. 12. 2020

 Dokument

Vyvěšeno: 7. 5. 2021
Sejmuto:

 


 

 Veřejná vyhláška

oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice a doručení úplného znění Územního plánu Zlatá Olešnice po vydání Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice.

Dokument

Vyvěšeno: 6. 5. 2021
Sejmuto:


Záměr na prodej pozemku 992/4 v k. ú. Zlatá Olešnice Semilská

Dokument, mapka

Vyvěšeno: 3. 5. 2021
Sejmuto:


 

 Záměr na prodej pozemku 557/1 v k. ú. Lhotka

Dokument, mapka

Vyvěšeno: 3. 5. 2021
Sejmuto:


 

 Veřejná vyhláška

Zveřejnění informací dle ustanovení § 36, odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění (ochrana odběratele)

Kalkulace vodné

Kalkulace stočné

Vyvěšeno: 23. 4. 2021
Sejmuto:


Veřejná vyhláška

Hromadný předpisný seznam finančního úřadu pro Liberecký kraj

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu

Informace k zasílání složenek, zaslání platebních údajů na e-mail

Vyvěšeno: 26. 4. 2021
Sejmuto:26. 5. 2021

 

 


 

Pozvánka na 2. veřejné zasedání zastupitelstva 26. 4. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 19. 4. 2021
Sejmuto:


 

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci od 1. května do 15. června 2021
Oznámení vyhláškou
Situační nákres

Vyvěšenno:15. 4. 2021
Sejmuto:

 


Veřejná vyhláška

oznámení  - vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 

 dokument.

Vyvěšeno: 12. 4. 2021
Sejmuto:

 


1. změna rozpočtu k 31. 3. 2021

Dokument je v papírové podobě k nahlédnutí kanceláři OÚ.

Vyvěšeno: 7. 4.  2021
Sejmuto:

 

 


Rozpočtové opatření č. 2/2021 ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 25. 3. 2021

RO č. 2 MRT

Vyvěšeno: 1. 4. 2021
Sejmuto:


 

 Rozpočtové opatření MT

Rozpočtové opatření č. 1/2021 ze zasedání Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 25. 2. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 až 2023

Vyvěšeno: 9. 3. 2021
Sejmuto:

 


Nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace dat k 01. 02. 2021

Seznamseznam tabulkaprůvodní informace

Vyvěšeno: 23. 2. 2021
Sejmuto

 


MIKROREGION TANVALDSKA

Návrh srtřednědobého výhledu rozpočtu - dokument

Vyvěšeno: 9. 2. 2021
Sejmuto:


 

 Pozvánka na 1. veřejné zasedání 15. 2. 2021

Dokument

Vyvěšeno: 8. 2. 2021
Sejmuto:

 

 


Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Zlatá Olešnice 2021 - 2025

Dokument

Vyvěšeno: 21. 12. 2020
Sejmuto: 

 

 


4. změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 30. 11. 2020

Dokument

Vyvěšeno: 21. 12. 2020
Sejmuto:
 


Shválený rozpočet obce Zlatá Olešnice na rok 2021

Dokument

Vyvěšeno: 21. 12. 2020
Sejmuto:

 

 


 

 

 Návrh rozpočtu obce Zlatá Olešnice na rok 2021

Dokument

Vyvěšeno: 27.11. 2020
Sejmuto:


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Zlatá Olešnice 2021 - 2025

Dokument

Vyvěšeno: 25. 11. 2020
Sejmuto:


Návrh rozpočtu Mikroregionu Tanvaldsko na rok 2021

Dokument

Vyvěšeno: 18. 11. 2020
Sejmuto:


 

3. změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 31. 10. 2020

Dokument

Vyvěšeno: 10. 11. 2020
Sejmuto:


 

II. změna rozpočtu Obce Zlatá Olešnice k 31. 8. 2020

Dokument

Vyvěšeno:21. 9. 2020
Sejmuto:

 


Dokument

Vyvěšeno: 8. 7. 2020
Sejmuto:


Dokument

Vyvěšeno: 8. 7. 2020
Sejmuto:


 

1. změna rozpočtu Obce Zlatá Olešnice k 30. 6. 2020 - schválená

Dokument je k nahlédnutí v listinné podobě  na OÚ v kanceláři starosty.

Vyvěšeno: 25. 6. 2020
Sejmuto.


Závěrečný účet za rok 2019

Dokument

Vyvěšeno: 25. 6. 2020
Sejmuto: 


1. změna rozpočtu Obce Zlatá Olešnice k 30. 6. 2020

Dokument

Vyvěšeno: 5. 6. 2020
Sejmuto:


Závěrečný účet za rok 2019 - návrh

Dokument

Vyvěšeno: 5. 6. 2020
Sejmuto:

 


 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice za rok 2019

Dokument

Vyvěšeno: 2. 6. 2020
Sejmuto:


Mikroregion Tanvaldsko

 Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření MRT za rok 2019  zde  a návrh závěrečného účtu zde

Vyvěšeno:20. 5. 2020
Sejmuto:

 


Veřejná vyhláška - vyúčtování položek ceny pro vodné a stočné za rok 2019 SČVAK

Dokument

Vyvěšeno: 30. 4. 2020
Sejmuto:


Veřejná vyhláška - vyúčtování položek ceny pro vodné a stočné za rok 2019

Dokument

Vyvěšeno:27. 4. 2020
Sejmuto:

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky
Kontakt

OBEC ZLATÁ OLEŠNICE

468 47, Zlatá Olešnice 172
IČ: 00262625
www.zlata-olesnice.cz

Kontakty:
483 769 190

starosta
Jiří Černý
+420 724 257 132
ou@zlata-olesnice.cz

místostarosta
Zdeněk Šír
+420 606 189 100
mistostarosta@zlata-olesnice.cz 

datová schránka: 6p2bjx6

ČSOB č. ú. 213 838 704 / 0300

Úřední hodiny

PO 7,00 – 11,30 a 12,30 – 17,00
ÚT 7,00 – 15,30
ST 7,00 – 11,30 a 12,30 – 17,00
ČT 7,00 – 15,30
PÁ 7,00 – 13,30

Bank. spojení pro dotace:
ČNB 94-3517451 / 0710

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Petra Černá
+420 604 967 432
petra.cerna@sms-sluzby.cz 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies