Zlatá Olešnice - oficiální stránky obce - Liberecký kraj

Obecní úřad, 468 47 Zlatá Olešnice 172, tel: 483 769 013, fax: 483 769 013, web: www.zlata-olesnice.cz, e-mail: ou@zlata-olesnice.cz


Zlatá Olešnice - oficiální stránky obce - Liberecký kraj
Dnes má svátek: Věroslav
Cz Pl
planujvylety.cz
Firmy a služby v naší obci
RSS
Vítáme Vás na stránkách obce Zlatá Olešnice.

Archiv úřední desky roku 2011

Veřejná vyhláška
Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

Oznámení z Krajského úřadu čtěte zde.

Vyvěšeno: 21.12.2011
Sejmuto:


Stavební úřad MÚ Velké Hamry

Územní rozhodnutí o umístění stavby odkanalizování a vrtaná studna, vodovod, elektropřípojky na p.p.č. 1339 a stpč. 111 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská. Dokument zde.

Vyvěšeno: 19.12.2011
Sejmuto:


Pozvánka

na 9. veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná dne 12. 12. 2011 od 18,00 hodin, je ke stažení zde.

Vyvěšeno: 5. 12. 2011
Sejmuto:


Návrh rozpočtu obce Zlatá Olešnice na rok 2012

Je ke stažení zde.

Vyvěšeno: 28.11.2011
Sejmuto:


Návrh rozpočtového výhledu obce Zlatá Olešnice na roky 2012 - 2016

Je ke stažení zde.

Vyvěšeno: 28.11.2011
Sejmuto:


Návrh rozpočtu Mikroregionu Tanvaldsko na rok 2012

Je ke stažení zde.

Vyvěšeno: 24.11.2011
Sejmuto:


Stavební úřad MÚ Velké Hamry

Územní rozhodnutí o změně využití území z orné půdy na trvalý travní porost na p.p.č. 230/1 v k.ú. Stanový v obci Zlatá Olešnice. Dokument zde.

Vyvěšeno: 24.11.2011
Sejmuto:


Stavební úřad MÚ Velké Hamry

Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání ve věci odkanalizování (ČOV, zasakovací drenáž, kanalizační potrubí) a vrtaná studna, vodovod, elektropřípojky na p.p.č. 1339 a st.p.č. 111 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská a v obci Zlatá Olešnice, které se bude konat dne 6. 12. 2011, stáhněte zde.

Vyvěšeno: 9. 11. 2011
Sejmuto:


Záměr na prodej části pozemku

p. p. č. 792/2 v k. ú. Zlatá Olešnice, Lhotka. Podrobnosti zde.

Vyvěšeno: 8. 11. 2011
Sejmuto:


Pozvánka

na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice, které se koná dne 7. 11. 2011 od 18,00 hodin na OÚ v zasedací místnosti. Program

Vyvěšeno: 28. 10. 2011
Sejmuto:


Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice ke 30. 9. 2011

Ke stažení zde.

Vyvěšeno: 22. 10. 2011
Sejmuto:


Pozemkový fond České republiky

Nabídka pozemků Fondu pro veřejnou obchodní soutěž. Seznam zde.

Vyvěšeno: 17. 10. 2011
Sejmuto:


Pozemkový fond České republiky

Oznámení o zamýšleném převodu druhu pozemků ve Lhotce, v k.ú. Zlatá Olešnice. Stáhněte zde.

Vyvěšeno: 17. 10. 2011
Sejmuto:


Stavební úřad MÚ Velké Hamry

Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání ve věci změny druhu pozemku z orné půdy na trvalý travní porost na p.p.č. 230/1 v k.ú. Stanový v obci Zlatá Olešnice, které se bude konat dne 11. 11. 2011, stáhněte zde.

Vyvěšeno: 17. 10. 2011
Sejmuto:


 

Pozvánka

na 7. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice, které se koná dne 3. 10. 2011 od 19,00 hodin na OÚ v zasedací místnosti. Program

Vyvěšeno: 23. 9. 2011
Sejmuto:


Výzva MÚ Tanvald, odbor dopravy

k bezodkladnému zastavení prací na předmětné stavbě viz příloha.

Vyvěšeno: 6. 9. 2011
Sejmuto:


Záměr na prodej části pozemku

p. p. č. 593/1 v k. ú. Zlatá Olešnice, Navarovská. Podrobnosti zde.

Vyvěšeno: 24. 8. 2011
Sejmuto:


Záměr na prodej pozemku

p. p. č. 861 o výměře 32 m2 v k. ú. Lhotka u Zlaté Olešnice. Podrobnosti zde.

Vyvěšeno: 24. 8. 2011
Sejmuto:


Záměr na prodej pozemku

p. p. č. 113 o výměře 11 m2 v k. ú. Lhotka u Zlaté Olešnice. Podrobnosti zde.

Vyvěšeno: 24. 8. 2011
Sejmuto: 


Záměr na prodej části pozemku

p. p. č. 792/1 o výměře 185 m2 v k. ú. Lhotka u Zlaté Olešnice. Podrobnosti zde.

Vyvěšeno: 24. 8. 2011
Sejmuto:


Pozvánka

na 6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice, které se koná dne 22. 8. 2011 od 19,00 hodin na OÚ v zasedací místnosti. Program

Vyvěšeno: 11. 8. 2011
Sejmuto:


Městský úřad Tanvald, odbor dopravy

Opatření obecné povahy stanovuje na dvou místních komunikacích v obci Zlatá Olešnice úpravu provozu. Podrobnosti se dočtete zde.

Vyvěšeno: 8. 8. 2011
Sejmuto:


Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice k 30. 6. 2011

Ke stažení zde.

Vyvěšeno: 5. 8. 2011
Sejmuto:


Oznámení o veřejném projednání návrhu
Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

Veřejné projednání se bude konat v pondělí dne 12. září 2011 v 10,00 hodin v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje. Oznámení ke stažení zde.

Vyvěšeno: 13. 7. 2011
Sejmuto:


Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2010

Severočeské vodovody a kanalizace , a. s. provozující infrastukturní majetek obcí a měst regionu Ústeckého a Libereckého kraje předkládá vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2010. Ke stažení zde.

Vyvěšeno: 13. 7. 2011
Sejmuto: 


Pozemkový fond České republiky

oznamuje zamýšlený převod pozemků. Ke stažení zde.

Vyvěšeno: 12. 7. 2011
Sejmuto:


Zveřejnění záměru k místní úpravě provozu dopravním značením

na místních komunikacích - umístěných na ppč. 1613/4 a ppč. 1586/1 v k. ú. Zlatá Olešnice Semilská, obec Zlatá Olešnice. Celý dokument.

Vyvěšeno: 20. 6. 2011
Sejmuto:


Pozvánka

na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice, které se koná dne 27. 6. 2011 od 19,00 hodin na OÚ v zasedací místnosti. Program zde.

Vyvěšeno: 20. 6. 2011
Sejmuto:


Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou

vypisuje dražební jednání k uspokojení pohledávky oprávněné Miluše Touškové proti povinnému Luboši Holinovi. Více zde.

Vyvěšeno: 13. 6. 2011
Sejmuto:


Závěrečný rozpočet obce za rok 2010

Stáhněte si zde.

Vyvěšeno: 10. 6. 2011
Sejmuto:


Návrh koncepce Aktualizace surovinové politiky Libereckého kraje

vč. vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (Hodnocení SEA). Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce, které se nebude konat dříve než 20. 6. 2011, a to přímo na MŽP. Do návrhu lze nahlédnout na MÚ Tanvald, odbor ŽP nebo přímo na internetu http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php, kód koncepce MZP103K.

Podrobnosti zde.

Vyvěšeno: 2. 6. 2011
Sejmuto:


Pozvánka

na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice, které se koná dne 30. 5. 2011 od 19,00 hodin na OÚ v zasedací místnosti. Program zde.

Vyvěšeno: 23. 5. 2011
Sejmuto:


Oznámení o uložení písemnosti

Adresát: Milan Roučka. Více zde v příloze...

 

Vyvěšeno: 17.5.2011
Sejmuto:


Pozemkový fond České republiky

oznamuje zamýšlený převod pozemků. Ke stažení zde.

Vyvěšeno: 20. 4. 2011
Sejmuto:


Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice k 31. 3. 2011

Ke stažení zde.

Vyvěšeno: 19. 4. 2011
Sejmuto:


Záměr na pronájem pozemku

p.p.č. 39 o výměře 6 018 m2 v k. ú. Zlatá Olešnice, Návarovská ke stažení zde.

Vyvěšeno: 6. 4. 2011
Sejmuto:


 

Pozvánka na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice,

které se koná ve čtvrtek 21. 4. 2011 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Program 

Vyvěšeno: 6. 4. 2011
Sejmuto:


 

Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko

Závěrečný účet za rok 2010

Vyvěšeno: 5. 4. 2011
Sejmuto:


 

Nařízení č. 3/2011 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj

Mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení varroázy včel v katastrálních územích regionu Liberecký kraj čtěte podrobně zde.

Vyvěšeno: 21. 3. 2011
Sejmuto:


Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Vymezení sčítacích obvodů
Sčítací obvod Lhotka (sčítací komisař Zdeňka Vildová)
Sčítací obvod Návarov (sčítací komisař Zdeňka Vildová)
Sčítací obvod Stanový (sčítací komisař Josef Přibyl)
Sčítací obvod Zlatá Olešnice A (sčítací komisař Josef Přibyl) 
Sčítací obovd Zlatá Olešnice B (sčítací komisař Zdeňka Vildová)
 

Vyvěšeno: 9. 3. 2010
Sejmuto:


Pozemkový fond České republiky

oznamuje zamýšlený převod pozemků. Ke stažení zde.

Vyvěšeno: 24. 2. 2011
Sejmuto:


5. změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice
k 31. 12. 2010

Ke stažení zde.

Vyvěšeno: 7. 2. 2011
Sejmuto:


Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice
k 31. 12. 2010.

Ke stažení zde.

Vyvěšeno: 7. 2. 2011
Sejmuto:
 


 Vydání záměru na prodej části pozemku p.p.č. 796/1 v k.ú. Zlatá Olešnice, Semilská

Ke stažení zde.

Vyvěšeno: 4. 2. 2011
Sejmuto:


 Vydání záměru na prodej nemovistosti č.p. 31 v k.ú. Zlatá Olešnice, Návarovská

Ke stažení zde.

Vyvěšeno: 4. 2. 2011
Sejmuto:


Nařízení státní veterinární správy

Chovatelé, prosím, čtětě informaci o mimořádném veterinárním opatření Státní veterinární správy ČR o povinném očkování skotu proti katarální horečce č.j.2010/5440/SVS.
 

Vyvěšeno: 2. 1. 2011
Sejmuto:


Novinky
Kontakt

OBEC ZLATÁ OLEŠNICE

468 47, Zlatá Olešnice 172
IČ: 00262625
www.zlata-olesnice.cz

Kontakty:
483 769 190

starosta
Jiří Černý
+420 724 257 132
ou@zlata-olesnice.cz

místostarosta
Zdeněk Šír
+420 606 189 100
mistostarosta@zlata-olesnice.cz 

datová schránka: 6p2bjx6

ČSOB č. ú. 213 838 704 / 0300

Úřední hodiny

PO 7,00 – 11,30 a 12,30 – 17,00
ÚT 7,00 – 15,30
ST 7,00 – 11,30 a 12,30 – 17,00
ČT 7,00 – 15,30
PÁ 7,00 – 13,30

Bank. spojení pro dotace:
ČNB 94-3517451 / 0710

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Petra Černá
+420 604 967 432
petra.cerna@sms-sluzby.cz 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies