Zlatá Olešnice - oficiální stránky obce - Liberecký kraj

Obecní úřad, 468 47 Zlatá Olešnice 172, tel: 483 769 013, fax: 483 769 013, web: www.zlata-olesnice.cz, e-mail: ou@zlata-olesnice.cz


Zlatá Olešnice - oficiální stránky obce - Liberecký kraj
Dnes má svátek: Alois
Cz Pl
planujvylety.cz
Firmy a služby v naší obci
RSS
Vítáme Vás na stránkách obce Zlatá Olešnice.

Úřední deska - Archív 2012

Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce,

které se koná dne 17. 12. 2012 od 18,00 hod. v zasedací místnosti OÚ. Pozvánka 

Vyvěšeno: 10. 12. 2012
Sejmuto:


Návrh rozpočtu obce Zlatá Olešnice na rok 2013

si můžete prostudovat zde.

Vyvěšeno: 3. 12. 2012
Sejmuto:


Volební okrsky pro prezidentské volby

které se konají 11. a 12. 1. 2013. Dokument

Vyvěšeno: 22. 11. 2012
Sejmuto:


Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce,

které se koná dne 26. 11. 2012 od 18,00 hod. v zasedací místnosti OÚ. Pozvánka 

Vyvěšeno: 19. 11. 2012
Sejmuto:


Návrh rozpočtu Mikroregionu Tanvaldsko na rok 2013

Dokument ke stažení zde.

Vyvěšeno: 13.11.2012
Sejmuto:


Veřejná vyhláška

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Vlastiboř

Dokument 1 zde, dokument 2 zde.

Vyvěšeno: 7. 11. 2012
Sejmuto:


Záměr na prodej části pozemku

p.p.č. 751/1 o celkové výměře cca 600 m2. Dokument zde.

Vyvěšeno: 1. 11. 2012
Sejmuto:


MěÚ Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí vydal

Stavební povolení Obci Zlatá Olešnice

na vodovodní řad Zlatá Olešnice - Lhotka. Dokument zde. Potvrzení o vyvěšení zde.

Vyvěšeno: 1. 11. 2012
Sejmuto:


Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce,

které se koná dne 29. 10. 2012 od 18,00 hod. v zasedací místnosti OÚ. Pozvánka 

Vyvěšeno: 22. 10. 2012
Sejmuto:


Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice

ke 30. 9. 2012 naleznete v příloze.

Vyvěšeno: 11. 10. 2012
Sejmuto:


Prodej pozemků ve vlastnictví Pozemkového fondu

Veřejná nabídka je ke stažení zde.
Seznam nabídnutých pozemků zde.

Vyvěšeno: 10. 10. 2012
Sejmuto:


Stavební úřad MÚ Velké Hamry vydal

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Dokument zde

Vyvěšeno: 24. 9. 2012
Sejmuto:


Záměr na prodej pozemku

stp.č. 113 včetně stavby bez ev.č. Dokument zde.

Vyvěšeno: 1. 10. 2012
Sejmuto:


Pozemkový fond České republiky

Oznámení o zamýšleném převodu pozemků ve Stanovém. Dokument zde.

Vyvěšeno: 21. 8. 2012
Sejmuto:


Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva obce,

které se koná dne 27. 8. 2012 od 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ. Pozvánka

Vyvěšeno: 15. 8. 2012
Sejmuto:


Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR

Ustanovení počtu členů okrskových volebních komisí obce. Dokument zde.

Vyvěšeno: 13.8.2012
Sejmuto:


2. Změna rozpočtu obce k 31. 7. 2012 a Rozbor hospodaření k 30. 6. 2012

jsou ke stažení zde.

Vyvěšeno: 10. 8. 2012
Sejmuto:


Hasičský záchranný sbor LK

Dodržování podmínek stanovených nařízením LK č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Dokument ke stažení zde.

Vyvěšeno: 6. 8. 2012
Sejmuto:


Stavební úřad MÚ Velké Hamry vydal územní rozhodnutí o umístění stavby

"Přístavba a stavební úpravy objektu bazénu s recepcí v rekreačním středisku Zlatník" na stpč.243,47/2 a ppč.641/5,1639 v k.ú.Zlatá Olešnice Semilská a v obci Zlatá Olešnice

Dokument ke stažení zde.

Vyvěšeno: 30.7.2012
Sejmuto:


 Stavební úřad MÚ Velké Hamry vydal územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení

"Zlatá Olešnice (ppč. 729/10), vedení NN + přípojka NN" na ppč. 729/20, 729/11, 1072
v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská a v obci Zlatá Olešnice

Dokument ke stažení zde.

Vyvěšeno: 19. 7. 2012
Sejmuto:


Stavební úřad MÚ Velké Hamry vydal územní rozhodnutí o umístění stavby

Výstavba vodovodu v obci Zlatá Olešnice - Lhotka

Dokument ke stažení zde.

Vyvěšeno: 3. 7. 2012
Sejmuto:


Záměr na prodej pozemku

Obec Zlatá Olešnice vydává záměr na prodej pozemku 1014/1 v k.ú. Zlatá Olešnice, Navarovská. Dokument

Vyvěšeno: 27. 6. 2012
Sejmuto:


Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny
podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Severočeské vodovody a kanalizace, kalendářní rok 2011. Dokument ke stažení zde.

Vyvěšeno: 20. 6. 2012
Sejmuto:


Stavební úřad MÚ Velké Hamry

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Oznámení o zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Dokument ke stažení zde.

Vyvěšeno: 20. 6. 2012
Sejmuto:


Pozvánka

na 5. veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná dne 25. 6. 2012 od 19,00 hodin, je ke stažení zde.

Vyvěšeno: 18. 6. 2012
Sejmuto:


Závěrečný účet obce Zlatá Olešnice

za rok 2011 je ke stažení zde.

Vyvěšeno: 5. 6. 2012
Sejmuto:


Záměr na prodej pozemku

Obec Zlatá Olešnice vydává záměr na prodej pozemku 304/2 v k.ú. Zlatá Olešnice, Semilská. Dokument

Vyvěšeno: 29. 5. 2012
Sejmuto:


Stavební úřad MÚ Velké Hamry

Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

Obec Zlatá Olešnice podala žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Výstavba vodovodu v obci Zlatá Olešnice - Lhotka. Veřejné ústní jednání se koná 26. 6. 2012 v 11,00 hodin na OÚ Zlatá Olešnice. Dokument

Vyvěšeno: 29. 5. 2012
Sejmuto:


Pozvánka

na 4. veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná dne 28. 5. 2012 od 19,00 hodin, je ke stažení zde.

Vyvěšeno: 14. 5. 2012
Sejmuto:


 

Pozemkový fond České republiky vyhlašuje

Obchodní veřejnou soutěž

na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR. Dokument zde.

Vyvěšeno: 12. 5. 2012
Sejmuto:


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

obce Zlatá Olešnice, za rok 2011. Dokument ke stažení zde.

Vyvěšeno: 9. 5. 2012
Sejmuto:


Veřejná vyhláška Finančního úřadu v Tanvaldě

Dokument Daň z nemovitostí v roce 2012.

Vyvěšeno: 16. 4. 2012
Sejmuto:


 

Pozvánka na 3. veřejné zasedání zastupitelstva Obce,

které se koná v pondělí 23. 4. 2012 od 18,00 hod. Dokument zde.

Vyvěšeno: 16. 4. 2012
Sejmuto:


Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice

k 31. 3. 2012. Dokument zde.

Vyvěšeno: 16. 4. 2012
Sejmuto:


1. změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice

k 31. 3. 2012. Dokument zde.

Vyvěšeno: 16. 4. 2012
Sejmuto:


Usnesení o nařízení dražebního jednání

Jednání se koná 2. 5. 2012 v 11,00 hod. v Turnově. Dokument zde.

Vyvěšeno: 26. 3. 2012
Sejmuto:


Obec Zlatá Olešnice

vypisuje výzvu k uplatnění záměrů (návrhů) na vymezení nových zastavitelných či nezastavitelných ploch pro zpracování nového územního plánu obce Zlatá Olešnice. Stáhněte si výzvu i formulář, který musíte vyplnit, pokud chcete nějakou změnu provést. Záměry můžete odevzdávat nejdéle do 31. 7. 2012.

Vyvěšeno: 26. 3. 2012
Sejmuto:


Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko

Závěrečný účet za rok 2011 je ke stažení zde.

Vyvěšeno: 19. 3. 2011
Sejmuto:


Stavební úřad MÚ Velké Hamry

Veřejná vyhláška vyrozumění účastníků řízení o podaném odvolání k územnímu rozhodnutí o změně využití území ppč. 519/3 v k.ú. Stanový a v obci Zlatá Olešnice. Dokument ke stažení zde.

Vyvěšeno: 19. 3. 2012
Sejmuto:


Pozvánka

na 2. veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná dne 12. 3. 2012 od 18,00 hodin, je ke stažení zde.

Vyvěšeno: 5. 3. 2012
Sejmuto:


Stavební úřad MÚ Velké Hamry

Územní rozhodnutí o změně využití území ze zahrady na trvalý travní porost na ppč. 519/3 v k.ú. Stanový v obci Zlatá Olešnice. Dokument zde.

Vyvěšeno: 15. 2. 2012
Sejmuto:


Pozemkový fond České republiky

Oznámení o zamýšleném převodu pozemku. Ke stažení zde.

Vyvěšeno: 25. 1. 2012
Sejmuto:


Pozvánka

na 1. veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná dne 31. 1. 2012 od 18,00 hodin, je ke stažení zde.

Vyvěšeno: 18. 1. 2012
Sejmuto:


Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice

k 31. 12. 2011. Dokument zde.

Vyvěšeno: 16. 1. 2012
Sejmuto:


2. změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice

ke 31. 12. 2011. Dokument zde.

Vyvěšeno: 16. 1. 2012
Sejmuto:


Stavební úřad MÚ Velké Hamry

Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání o změně využití území ppč. 519/3 v k.ú. Stanový v obci Zlatá Olešnice, které se bude konat 3. 2. 2012 v 10,00 hod. Dokument zde.

Vyvěšeno: 2. 1. 2012
Sejmuto:


Novinky
Kontakt

OBEC ZLATÁ OLEŠNICE

468 47, Zlatá Olešnice 172
IČ: 00262625
www.zlata-olesnice.cz

Kontakty:
483 769 190

starosta
Jiří Černý
+420 724 257 132
ou@zlata-olesnice.cz

místostarosta
Zdeněk Šír
+420 606 189 100
mistostarosta@zlata-olesnice.cz 

datová schránka: 6p2bjx6

ČSOB č. ú. 213 838 704 / 0300

Úřední hodiny

PO 7,00 – 11,30 a 12,30 – 17,00
ÚT 7,00 – 15,30
ST 7,00 – 11,30 a 12,30 – 17,00
ČT 7,00 – 15,30
PÁ 7,00 – 13,30

Bank. spojení pro dotace:
ČNB 94-3517451 / 0710

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Petra Černá
+420 604 967 432
petra.cerna@sms-sluzby.cz 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies