Zlatá Olešnice - oficiální stránky obce - Liberecký kraj

Obecní úřad, 468 47 Zlatá Olešnice 172, tel: 483 769 013, fax: 483 769 013, web: www.zlata-olesnice.cz, e-mail: ou@zlata-olesnice.cz


Zlatá Olešnice - oficiální stránky obce - Liberecký kraj
Dnes má svátek: Laura
Cz Pl
planujvylety.cz
Firmy a služby v naší obci
RSS
Vítáme Vás na stránkách obce Zlatá Olešnice.

 Pokyny k platbě

Platby můžete provést osobně na pokladně OÚ ve Zlaté Olešnici, nejlépe v úředních dnech v Po a St vždy od 07:00  do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hod.

Platbu můžete provést i převodem na účet obce Zlatá Olešnice.

Číslo účtu je 213838704/0300,věnujte prosím pozornost Variabilnímu symbolu (více dále), podle kterého určíme plátce, do zprávy pro příjmce můžete uvést další podrobnosti (za co platíte, popř. za jaké č.p. + jméno) 

.


 

Platba za odpady 2023

Platba za rok 2023 zůstává stejná jako v roce 2022.

ohlášení plátce poplatku word
ohlášení plátce poplatku PDF
Ceník popelnic pro rok 2022

Od. 1. 1. 2022 platí nová vyhláška o odpadech - odkaz zde. Nebudou se realizovat zvozy popelnic 60 litrů jednou za 14 dní, 60 litrů kombinovaný svoz a 80 litrů jednou za 14 dní. Žádáme proto všechny plátce poplatku k ohlášení velikosti popelnice pro rok 2022.
Pokud se velikost popelnice nezmění, napište prosím  do ohlášení vznik- ano.
 Vyplněný formulář můžete doručit na email ou@zlata-olesnice.cz, nebo DS 6p2bjx6, poštou na adresu Obecní úřad Zlatá Olešnice, č.p. 172, 468 47 Zlatá Olešnice, popřípadě lze vyplněný  formulář vhodit do schránky vedle vchodových dveří obecního úřadu.
Změnu nahlaste prosím co nejdříve, ideálně do konce ledna 2022. Čím dříve změnu nahlásíte, tím dříve bude moci svozová firma reagovat na změny. Popelnice  se budou měnit průběžně od ledna 2022 podle možnosti svozové firmy. Ponechávejte proto po ohlášení změny velikosti nádoby stávající popelnice na obvyklých místech.  
Splatnost poplatku je do 30. 4. daného kalendářního roku, poplatek můžete začít platit až od 1. 1. 2022.
Platbu můžete provést v hotovosti na obecním úřadě anebo převodem na obecní účet.

VS pro platbu za odpady - první čtyři čísla určují platbu za odpad 1345, další tři místa určují číslo popisné nebo evidenční. Pokud je číslo domu dvou či jednomístné, doplňují se zleva nuly. (Příklad 099 určuje číslo domu 99) Poslední číslo je buď 1, 2 nebo 3,1 určuje, že dům je ve Zlaté Olešnici,2 určuje, že dům je ve Lhotce, určuje, že dům je ve Stanovým.

Příklad:

VS: 13451711 znamená platbu za odpad z čísla domu 171 ve Zlaté Olešnici,

VS: 1345006znamená platbu za odpad  z čísla domu 6 ve Lhotce,

VS: 13450963 znamená platbu za odpad z čísla domu 96 ve Stanovým.

Číslo účtu OÚ Zlatá Olešnice: 213 838 704/0300, VS: 1345XXXYviz předchozí informace

 

 

 

Splatnost poplatku je do 30. dubna příslušného roku. VS pro platbu za odpady - první čtyři čísla určují platbu za odpad 1345, další tři místa určují číslo popisné nebo evidenční. Pokud je číslo domu dvou či jednomístné, doplňují se zleva nuly. (Příklad 099 určuje číslo domu 99) Poslední číslo je buď 1, 2 nebo 3,1 určuje, že dům je ve Zlaté Olešnici,2 určuje, že dům je ve Lhotce, určuje, že dům je ve Stanovým.

Příklad:

VS: 13451711 znamená platbu za odpad z čísla domu 171 ve Zlaté Olešnici,

VS: 1345006znamená platbu za odpad  z čísla domu 6 ve Lhotce,

VS: 13450963 znamená platbu za odpad z čísla domu 96 ve Stanovým.

Číslo účtu OÚ Zlatá Olešnice: 213 838 704/0300, VS: 1345XXXY, Cena: viz předchozí tabulka

Pokud máte ohledně platby další dotazy, můžete je směrovat k paní Řehořkové na tel OÚ  tel:+420 483 769 190 a nebo na email ou@zlata-olesnice.cz


 Platba za vodu

Instrukcek platbě  za spotřebovanou vodu byly předávány při odečtu vodoměrů na konci roku 2022 v tomto znění:

PLATBA ZA VODU 2022    platí se za celé spotřebované m3

Platbu proveďte prosím do 5.12. 2022 a to buď osobně na OÚ Zlatá Olešnice anebo můžete provést platbu převodem z účtu na účet OÚ Zlatá Olešnice. Při převodu na účet věnujte prosím velkou pozornost variabilnímu symbolu, podle kterého určíme plátce. Variabilní symbol se skládá ze tří částí čísel.

První čtyři čísla určují platbu za vodu 2310, další tři místa určují číslo popisné nebo evidenční. Pokud je číslo domu dvou či jednomístné, doplňují se zleva nuly. (Příklad 099 určuje číslo domu 99) Poslední číslo je buď 1 nebo 2. 1 určuje, že dům je ve Zlaté Olešnici,2 určuje, že dům je ve Lhotce

Příklad:

VS: 23101711 znamená platbu za vodu z čísla domu 171 ve Zlaté Olešnici,

VS: 23100062 znamená platbu za vodu z čísla domu 6 ve Lhotce.

Číslo účtu OÚ Zlatá Olešnice: 213 838 704/0300, VS: 2310XXXY, Cena: počet m3x 22,- Kč

 

Pokud máte ohledně platby další dotazy, můžete je směrovat k paní Řehořkové na tel OÚ  tel:+420 483 769 190 a nebo na email ou@zlata-olesnice.cz

 


 Platba za psa

Splatnost poplatku je do 31. března, více ve vyhlášce zde

 VS pro platbu za psa - první čtyři čísla určují platbu za psa 1341, další tři místa určují číslo popisné nebo evidenční. Pokud je číslo domu dvou či jednomístné, doplňují se zleva nuly. (Příklad 099 určuje číslo domu 99) Poslední číslo je buď 1, 2 nebo 3,1 určuje, že dům je ve Zlaté Olešnici,2 určuje, že dům je ve Lhotce, určuje, že dům je ve Stanovým.

Příklad:

VS: 13411711 znamená platbu za psa z čísla domu 171 ve Zlaté Olešnici,

VS: 1341006znamená platbu za psa  z čísla domu 6 ve Lhotce,

VS: 13410963 znamená platbu za psa z čísla domu 96 ve Stanovým.

Číslo účtu OÚ Zlatá Olešnice: 213 838 704/0300, VS: 1341XXXY, Cena: viz předchozí tabulka.

 

Pokud máte ohledně platby další dotazy, můžete je směrovat k paní Řehořkové na tel OÚ  tel:+420 483 769 190 a nebo na email ou@zlata-olesnice.cz


 Platba za hroby 

Cena za nájem a služby s nájmem spojené je stanovena dle ceníku za pronájem hrobových míst ve výši

                                                          150,-Kč za hrob na 10 let

                                                           300,-Kč za dvojhrob na 10 let

                                                           500,-Kč za hrobku na 10 let

Od 1. 1. 2021 platí nový ceník nájmu hrobových míst. (Pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2020 platí staré ceny.)

                                                           300,-Kč za hrob na 10 let

                                                           600,-Kč za dvojhrob na 10 let

                                                           1 000,-Kč za hrobku na 10 let

Řád veřejného pohřebiště ve Zlaté Olešnici najdete zde, smlouva o nájmu hrobového místanový ceník

VS: 3632 + číslo hrobového místa

Příklad:

VS 363212 je platba za hrob č. 12,

VS 3632456 je platba za hrob č. 456.

Číslo účtu OÚ Zlatá Olešnice: 213 838 704/0300, VS: 3632 + číslo hrobového místa, Cena: viz předchozí odstavec, cenu máte vždy uvedenou ve smlouvě u nájmu hrobového místa.

Pokud máte ohledně platby další dotazy, můžete je směrovat k paní Řehořkové na tel OÚ  tel:+420 483 769 190 a nebo na email ou@zlata-olesnice.cz


 Platba za ubytování

Ohlášení platby z místního poplatku z pobytu dokumnet v PDF, v XLSX

Poplatek za ubytování se řídí obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku z pobytu, kterou najdete zde.

Článek 4

Sazba poplatku

 

1)     Sazba poplatku činí 14 Kč.

2)     Výpočet poplatku upravuje zákon (*)

(*) § 3c zákona o místních poplatcích (Základ poplatku z pobytu je počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.); § 3e zákona o místních poplatcích (Poplatek z pobytu se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.)

VS pro platbu za ubytování - první čtyři čísla určují platbu za ubytování 1342, další tři místa určují číslo popisné nebo evidenční. Pokud je číslo domu dvou či jednomístné, doplňují se zleva nuly. (Příklad 099 určuje číslo domu 99) Poslední číslo je buď 1, 2 nebo 3,1 určuje, že dům je ve Zlaté Olešnici,2 určuje, že dům je ve Lhotce, určuje, že dům je ve Stanovým.

Příklad:

VS: 13421711 znamená platbu za ubytování z čísla domu 171 ve Zlaté Olešnici,

VS: 1342006znamená platbu za ubytování  z čísla domu 6 ve Lhotce,

VS: 13420963 znamená platbu za ubytování z čísla domu 96 ve Stanovým.

Číslo účtu OÚ Zlatá Olešnice: 213 838 704/0300, VS: 1342XXXY, Cena: viz předchozí tabulka - 14,-Kč /den.


Ceník věcných břemen

Ceník věcných břemen

 

Pokud máte ohledně platby další dotazy, můžete je směrovat k paní Řehořkové na tel OÚ  tel:+420 483 769 190 a nebo na email ou@zlata-olesnice.cz

 

 

Novinky
Kontakt

OBEC ZLATÁ OLEŠNICE

468 47, Zlatá Olešnice 172
IČ: 00262625
www.zlata-olesnice.cz

Kontakty:
483 769 190

starosta
Jiří Černý
+420 724 257 132
ou@zlata-olesnice.cz

místostarosta
Zdeněk Šír
+420 606 189 100
mistostarosta@zlata-olesnice.cz 

datová schránka: 6p2bjx6

ČSOB č. ú. 213 838 704 / 0300

Úřední hodiny

PO 7,00 – 11,30 a 12,30 – 17,00
ÚT 7,00 – 15,30
ST 7,00 – 11,30 a 12,30 – 17,00
ČT 7,00 – 15,30
PÁ 7,00 – 13,30

Bank. spojení pro dotace:
ČNB 94-3517451 / 0710

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Petra Černá
+420 604 967 432
petra.cerna@sms-sluzby.cz 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies